Wydawnictwa

Nasze publikacje można zamówić za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@scwis.pl) oraz pod numerem telefonu 32 601 21 08. Zakupione książki można odebrać osobiście w ŚCWiS lub zamówić przesyłkę pocztową, wówczas do ceny książki należy doliczyć koszt przesyłki.
Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela

Jedna dekada - trzy epoki

Warszawa-Katowice 2020
Cena: 79 zł

Opis:

Album okolicznościowy, upamiętniający powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” regionu śląsko-dąbrowskiego w latach 1980–1989. Publikacja prezentuje bardzo obszerny materiał fotograficzny, dokumentujący działalność związkową, zarówno legalną, jak i podziemną. Zdjęciom towarzyszy obszerny artykuł monograficzny o dziejach NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pióra Jana Jurkiewicza.

Marek Lyszczyna

Notatki o polskim kinie kontestacji

Katowice 2020
Pobierz: EPUB MOBI
Cena: -

Opis:

Notatki o polskim kinie kontestacji autorstwa dra Marka Lyszczyny to nowe spojrzenie na polskie kino lat 1945-1989. Dzięki lekturze dowiemy się, którzy twórcy byli krytyczni wobec komunistycznych władz PRL; filmy, których reżyserów były wstrzymywane przez cenzurę i nazywane „półkownikami”, a także kogo komunistyczne władze zmusiły do emigracji. Książka posiada zarówno walor dydaktyczny i może być traktowana jako uzupełnienie lekcji historii lub języka polskiego, a także jako lektura na studiach filmoznawczych, kulturoznawstwie czy historii.

„Jedną taką wiosnę miałem w życiu” – mogą po latach mówić lub pisać uczestnicy wydarzeń, które rozegrały się w wielu pańśtwa Europy Zachodniej i w Ameryce 1968 roku. Kontestacja towarzyszy ludziom od zarania wszelkich form władzy, jednak w tym jednym, 1968 roku jej znaczenie nabrało nowej, współczesnej barwy. Kontestacja straciła wówczas niewinność. Nie kojarzyła się już z obywatelskim nieposłuszeństwem spod znaku Henry’ego D. Thoreau czy Mahatmy Ghandiego, ale z rzucanymi przez manifestantów kamieniami czy koktajlami Mołotowa. Kontestować znaczyło już nie tyle stawiać bierny opór, ile czynnie, nieraz brutalnie, walczyć. – Ze wstępu.

Robert Ciupa, Sebastian Reńca

Wujek '81. Relacje. Wyd. II

Katowice 2020
Cena: 30 zł

Opis:

Przedstawiamy II wydanie książki Wujek ’81. Relacje.

16 grudnia 1981 r. wojsko i milicja przystąpiły do ataku na górników strajkujących na terenie kopalni „Wujek” w Katowicach. Najpierw od strony bramy kolejowej czołg przełamał ogrodzenie, za nim wjechały wozy bojowe i weszli milicjanci. Doszło do zaciętych starć między pracownikami kopalni a agresorami. Gdy przy bramie głównej kolejne ataki zomowców załamywały się, na teren kopalni weszli funkcjonariusze plutonu specjalnego ZOMO, uzbrojeni w pistolety maszynowe typu PM-63 „RAK”. Z rampy magazynu odzieżowego oddali strzały w kierunku górników. W większości przypadków pociski trafiały górników w okolice głowy, tułowia oraz kończyn górnych. Zginęło dziewięciu protestujących, wielu odniosło rany. W kopalni „Wujek” dopełniał się najbardziej ponury akord wprowadzania stanu wojennego w Polsce, brutalna agresja potężnej machiny władzy przeciwko bezbronnym robotnikom. Prezentowany tom jest pierwszym tak obszernym zbiorem relacji uczestników strajku, mieszkańców osiedla Brynów, ludzi służby zdrowia, którzy stali się świadkami i uczestnikami tragedii w kopalni „Wujek”. Nie jest to sucha narracja historyków, ale pełne emocji, dramatyzmu i prawdy opowieści tych, którzy nierzadko otarli się o śmierć.

Karol Chwastek, Bogusław Tracz

Gliwicka opozycja 1976-1990

Gliwice-Katowice 2020
Cena: 35 zł

Opis:

Na kartach książki oddajemy głos uczestnikom wydarzeń – osobom, które były zaangażowane w różnorodne działania mieszczące się w szeroko rozumianej działalności opozycyjnej w latach 1976-1990, a więc od momentu powstania pierwszej jawnej organizacji sprzeciwiającej się polityce władz PRL, jaką był Komitet Obrony Robotników, do momentu pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego w Polsce. Zebrane w tym tomie relacje są efektem projektu realizowanego od 1 czerwca 2018 roku wspólnie przez Muzeum w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, z pomocą katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Włodzimierz Kapczyński

Dziennik 1981-1983

Cena: 25 zł

Opis:

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest współwydawcą „Dziennika 1981-1983” Włodzimierza Kapczyńskiego

Włodzimierz Kapczyński (1929-2018) – w 1947 r. organizator grupy Związek Walki z Komunizmem, w 1948 r. aresztowany, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach na 7 lat więzienia, osadzony w Sosnowcu-Radosze, Wronkach, Potulicach, Raciborzu, Obozie Pracy Więźniów w Jelczu, zwolniony w 1953 r. na mocy amnestii. Od września 1980 r. w Solidarności; przewodniczący Komisji Zakładowej w Budostalu-4; w lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Walny Zjazd Delegatów (województwa katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, pracownik biura informacji i działu poligrafii. Od 1981 r. członek Związku Solidarności Polskich Kombatantów; współtwórca Związku Więźniów Politycznych PRL.

13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, zwolniony w lipcu 1982 r. W latach 1982-1989 członek Regionalnej Komisji Wykonawczej, do końca 1988 r. szef kolportażu na północno-wschodnią część Regionu, organizator podziemnej poligrafii, m.in. druku pism Regionalny Informator Solidarności, Głos Śląsko-Dąbrowski, a także książek. W lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 2007 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski, a w 2016 r. – Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

 

Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak

1989 Rok przemian

Cena: 25 zł

Opis:

Rok 1989 to z pewnością czas ogromnych zmian w bloku komunistycznym. Dojście do władzy jeszcze w 1986 roku Michaiła Gorbaczowa w ZSRR z jego polityką głasnosti i pierestrojki spowodowało proces przemian, trudny do zatrzymania. Polska odegrała w nim jedną z najważniejszych ról, gdyż początkowo była liderem tych zmian. Porozumienie z komunistami zawarte przy okrągłym stole otworzyło drogę do wolnych, demokratycznych, niestety jedynie częściowo wyborów. Wybory z 4 czerwca 1989 roku, z frekwencją jedynie nieco ponad 62%, okazały się sygnałem, że Polacy nie do końca akceptowali mariaż części opozycji z władzą, która jeszcze nie tak dawno wprowadzała stan wojenny, aby spacyfikować niepokorną część narodu. Rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego, z którym wiązano ogromne nadzieje, nie był niestety w stanie dokończyć procesu zmian politycznych, skoncentrował się natomiast na – ważniejszych w jego ocenie – kwestiach gospodarczych. W efekcie z lidera w tej dziedzinie Polska stała się wręcz outsiderem. Książka opowiada o różnych, czasem nieznanych, obliczach tego ważnego roku, który odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości historyczno-politycznej społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Robert Ciupa, Bogusław Tracz

Wujek'81 - Strike and pacification (Wujek '81. Strajk i pacyfikacja)

Cena: 40 zł

Opis:

Anglojęzyczna wersja albumu „Wujek ’81. Strajk i pacyfikacja”

Album  ma być przede wszystkim hołdem dla Dziewięciu Górników z kopalni „Wujek”, którzy 16 grudnia 1981 roku zostali zastrzeleni przez pluton specjalny ZOMO. Autorami tekstów są Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS oraz dr Bogusław Tracz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.
Album składa się ze zdjęć śląskich fotoreporterów: m.in. Marka Dworaczyka, Bogdana Kułakowskiego, Stanisława Jakubowskiego, Władysława Morawskiego. Rozdziały poświęcone Dziewięciu Górnikom zostały zilustrowane zdjęciami ze zbiorów rodzinnych, większość z nich po raz pierwszy zostało opublikowanych.

Robert Ciupa, Bogusław Tracz

Wujek'81 - Der Streik und seine niederschlagung (Wujek '81. Strajk i pacyfikacja)

Cena: 40 zł

Opis:

Niemieckojęzyczna wersja albumu „Wujek ’81. Strajk i pacyfikacja”

Album  ma być przede wszystkim hołdem dla Dziewięciu Górników z kopalni „Wujek”, którzy 16 grudnia 1981 roku zostali zastrzeleni przez pluton specjalny ZOMO. Autorami tekstów są Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS oraz dr Bogusław Tracz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.
Album składa się ze zdjęć śląskich fotoreporterów: m.in. Marka Dworaczyka, Bogdana Kułakowskiego, Stanisława Jakubowskiego, Władysława Morawskiego. Rozdziały poświęcone Dziewięciu Górnikom zostały zilustrowane zdjęciami ze zbiorów rodzinnych, większość z nich po raz pierwszy zostało opublikowanych.

Michał Dzióbek, Karol Chwastek, Marek Lyszczyna, Sebastian Reńca

40 kroków – przewodnik po miejscach związanych z działalnością opozycji antykomunistycznej PRL na Górnym Śląsku i Zagłębiu

Pobierz: PDF JPG

Opis:

40 kroków – przewodnik po miejscach związanych z działalnością opozycji antykomunistycznej PRL na Górnym Śląsku i Zagłębiu

Projekt „Przewodnik opozycji PRL w woj. śląskim” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Przewodnik oprowadza po miejscach związanych z działalnością opozycji PRL na terenach części dzisiejszego województwa śląskiego (w szczególności obszar ówczesnego województwa katowickiego). Wydany w formie podręcznej, umożliwia odbywanie tematycznych wycieczek. Publikacja uwzględnia ważniejsze miejsca związane z działalnością konspiracyjną, charytatywną i polityczną działaczy opozycji PRL, a także miejsca związane z tragicznymi wydarzeniami działań pacyfikacyjnych wobec opozycjonistów. Nie zabraknie w nim także kopalni „Wujek” oraz innych zakładów przemysłowych, które stały się w stanie wojennym areną tragicznych wydarzeń.

Pomysł przewodnika uzyskał dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polskiej, dlatego będzie on dystrybuowany bezpłatnie.  Po wyczerpaniu się papierowego nakładu dostępna będzie także wersja ebook do pobrania ze strony internetowej SCWIS.

Przewodnik będzie dostępny w siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz w wybranych punktach informacji turystycznej.

Karol Chwastek, Magdalena Duber, Michał Miwa-Młot

Stan wojenny 1981-1983

2019
Pobierz: PDF

Opis:

Wystawa elementarna pt. „Stan wojenny 1981-1983” przygotowaliśmy we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Nauczycieli zachęcamy do pobrania i wydrukowania wystawy. Jakość pliku pozwala na druk w formacie B1.

Tablice edukacyjne "Powstania śląskie"

Opis:

Z początkiem nowego roku szkolnego Śląskie Centrum Wolności i Solidarności rusza z akcją upamiętnienia Powstań Śląskich w stulecie wybuchu I Powstania Śląskiego.
Wszystkie szkoły, które się do nas zgłoszą, otrzymają komplet czterech tablic edukacyjnych poświęconych powstaniom oraz plebiscytowi. Do rozdania jest 500 bezpłatnych kompletów tablic edukacyjnych. Odbiór tablic w siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 38).
Tablice można również pobrać na stronie ŚCWiS i samemu wydrukować:

I Powstanie Śląskie
II Powstanie Śląskie
III Powstanie Śląskie
Plebiscyt 

Robert Ciupa, Sebastian Reńca

Wujek '81. Relacje

Katowice 2018
Pobierz: PDF MOBI EPUB
Cena: Nakład wyczerpany

Opis:

16 grudnia 1981 r wojsko i milicja przystąpiły do ataku na górników strajkujących na terenie kopalni „Wujek” w Katowicach. Najpierw od strony bramy kolejowej czołg przełamał ogrodzenie, za nim wjechały wozy bojowe i weszli milicjanci. Doszło do zaciętych starć między pracownikami kopalni a agresorami. Gdy przy bramie głównej kolejne ataki zomowców załamywały się, na teren kopalni weszli funkcjonariusze plutonu specjalnego ZOMO, uzbrojeni w pistolety maszynowe typu PM-63 „RAK”. Z rampy magazynu odzieżowego oddali strzały w kierunku górników. W większości przypadków pociski trafiały górników w okolice głowy, tułowia oraz kończyn górnych. Zginęło dziewięciu protestujących, wielu odniosło rany. W kopalni „Wujek” dopełniał się najbardziej ponury akord wprowadzania stanu wojennego w Polsce, brutalna agresja potężnej machiny władzy przeciwko bezbronnym robotnikom. Prezentowany tom jest pierwszym tak obszernym zbiorem relacji uczestników strajku, mieszkańców osiedla Brynów, ludzi służby zdrowia, którzy stali się świadkami i uczestnikami tragedii w kopalni „Wujek”. Nie jest to sucha narracja historyków, ale pełne emocji, dramatyzmu i prawdy opowieści tych, którzy nierzadko otarli się o śmierć.

Projekt Relacje w Wujka dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

pod red. Sebastiana Rosenbauma i Dariusza Węgrzyna

Pod czerwoną gwiazdą

Katowice-Warszawa 2017 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: -

Opis:

„W niniejszym tomie zawarto szczególnie cenne z punktu widzenia polskiej historiografii porównanie polityki sowieckiej wobec poszczególnych państw położonych na obszarze, gdzie bagnety Armii Czerwonej przyniosły „wyzwolenie”. Badania prowadzone w innych krajach środkowo-wschodnioeuropejskich, zazwyczaj trudno dostępne zarówno z powodu barier językowych, jak i niskich nakładów tych publikacji, są słabo znane polskim historykom, a przecież tylko one mogą dać niezbędną perspektywę porównawczą, poszerzając w ten sposób nasz punkt widzenia na wydarzenia drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku i niejednokrotnie umożliwiając reinterpretację wydarzeń w Polsce.”
z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka

Książka powstała jako publikacja pokonferencyjna Międzynarodowej Konferencji Naukowej, której współorganizatorem było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Grzegorz Majchrzak

Opozycja na celowniku władz

Warszawa 2017 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

Opis:

Książka pt. „Opozycja na celowniku władz” Grzegorza Majchrzaka to wprowadzenie w świat działalności aparatu bezpieczeństwa PRL, w walkę z opozycją demokratyczną. Autor należy do grona najlepszych historyków w polskich historyków zajmujących się opozycją i oporem społecznym w PRL oraz działalnością Służby Bezpieczeństwa, szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

z recenzji Sebastiana Ligarskiego

Karol Chwastek

Przywracanie Pamięci - Franciszek Kurzeja

Katowice 2017 (wydawca: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Pobierz: PDF

Opis:

Album prac Franciszka Kurzeji powstał jako część wystawy linorytów artysty prezentowanej w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

Franciszek Kurzeja urodził się 19 września 1936 roku w Katowicach-Bogucicach. Był jednym z najbardziej wszechstronnych twórców amatorów na Śląsku. Tworzył grafikę, malarstwo olejne, rzeźbę w węglu, wycinankę artystyczną, a także zajmował się modelarstwem i projektowaniem mebli.

Katalog został stworzony dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Robert Ciupa, Bogusław Tracz

Wujek '81. Strajk i pacyfikacja

Katowice 2016 (wydawca: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 39 zł

Opis:

Album  ma być przede wszystkim hołdem dla Dziewięciu Górników z kopalni „Wujek”, którzy 16 grudnia 1981 roku zostali zastrzeleni przez pluton specjalny ZOMO. Autorami tekstów są Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS oraz dr Bogusław Tracz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.
Album składa się ze zdjęć śląskich fotoreporterów: m.in. Marka Dworaczyka, Bogdana Kułakowskiego, Stanisława Jakubowskiego, Władysława Morawskiego. Rozdziały poświęcone Dziewięciu Górnikom zostały zilustrowane zdjęciami ze zbiorów rodzinnych, większość z nich po raz pierwszy zostało opublikowanych.

Dziewięciu z "Wujka", Patroni naszych ulic

Warszawa 2016 (Instytut Pamięci Narodowej oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności).
Pobierz: PDF

Opis:

Podczas pierwszych dni stanu wojennego siły milicyjne i wojskowe z użyciem broni palnej, środków chemicznych, armatek wodnych, czołgów oraz wozów bojowych spacyfikowały 12 strajkujących zakładów pracy, w tym kopalnię „Wujek” w Katowicach. Krwawe stłumienie górniczego protestu stało się najtragiczniejszym symbolem stanu wojennego.

Bogusław Tracz

„Zachodźże czerwone słoneczko”. Wybory ’89 w województwie katowickim. Katalog wystawy

Katowice 2016 (partner Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 10 zł

Opis:

Rok 1989 okazał się przełomowym. Wybory parlamentarne, choć tylko w części demokratyczne, uruchomiły lawinę, której nie dało się już zatrzymać. Erozja  komunistycznego systemu władzy nabrała rozpędu. Rozpoczęły się zmiany o charakterze ustrojowym, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, a w wymiarze europejskim do upadku sowieckiej dominacji i zniesienia żelaznej kurtyny. W 2014 r. w całym kraju obchodzono 25-lecie tamtych wydarzeń. Z tej okazji Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach przygotowało wystawę poświęconą wyborom do parlamentu w czerwcu 1989 r.

Sebastian Rosenbaum i Dariusz Węgrzyn przy współpracy Kamila Kartasińskiego

"Wywieziono nas bydlęcymi wagonami". Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku, wybór i opracowanie

Katowice 2015 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 22 zł

Opis:

Ta książka stanowi istotny głos w prowadzonej od ponad dwóch dekad debacie (tak historycznej, jak i publicystycznej) nad problematyką „wywózki” mieszkańców Górnego Śląska. Pokazuje różne okoliczności internowania, odmienne (a jednocześnie podobne) sposoby transportu na teren ZSRS, podejmowaną tam pracę, tryb życia i trudności codziennej egzystencji, wreszcie okoliczności powrotów do domów. Daje również czytelne świadectwo wielu podobieństw losów mieszkańców regionu, ale także różnic, wynikających m.in. z indywidualnych uwarunkowań (miejsca deportacji i przydziału do wykonywania różnych prac), ale też zdolności przetrwania i szczęścia poszczególnych bohaterów wspomnień i relacji. Wiele tekstów posiada wreszcie silny ładunek emocjonalny, charakterystyczny dla tego typu piśmiennictwa, a szczególnie istotny dla odbioru przez czytelników.

Z recenzji dr. hab. Macieja Fica

pod redakcją Sebastiana Rosenbauma i Dariusza Węgrzyna

Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich w latach 1944-1945. Perspektywa porównawcza

Katowice 2015 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 15 zł

Opis:

Zebrane w tym tomie teksty i wypowiedzi porządkują dotychczasowe ustalenia historyków dotyczące deportacji sowieckich z ziem polskich, zarówno należących do II Rzeczypospolitej i utraconych po II wojnie światowej, jak i z obszarów, które po 1945 r. weszły w skład powojennej Polski.

Fragment recenzji dr. Bogusława Tracza

Katarzyna Wilczok

Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980– 1989)

Katowice 2015 (wydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 32 zł

Opis:

Książka opisuje przede wszystkim historię NSZZ „Solidarność” w Chorzowie od momentu jej powstania, następnie okres stanu wojennego, czas działalności podziemnej oraz kampanii i wyników wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 r. Znajdują się w niej odwołania do nastrojów społecznych w mieście, działań podejmowanych przez Komitet Miejski PZPR w Chorzowie czy Służbę Bezpieczeństwa. Lokalna historia została przedstawiona w szerszym kontekście – na tle wydarzeń regionalnych i ogólnokrajowych.

Robert Ciupa, Łucja Marek

Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa, Katalog wystawy

Katowice 2015 (partner Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 12 zł

Opis:

Katalog towarzyszy wystawie Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Ekspozycja ma na celu ukazanie, na podstawie zachowanych materiałów SB, metod i technik inwigilacji pielgrzymów przybywających do Piekar Śląskich w latach 60. i 70. XX w.

Marek Lyszczyna

Paweł Steller – Artysta deportowany, Katalog wystawy

Katowice 2015 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 5 zł

Opis:

Rok 2015 to między innymi rok dwóch ważnych rocznic:
120-lecia urodzin wybitnego śląskiego artysty Pawła Stellera oraz 70-lecia Tragedii Górnośląskiej.  W obchody obu rocznic wpisuje się wystawa Paweł Steller – Artysta deportowany, przygotowana we współpracy z katowickim oddziałem IPN. Ekspozycja odsłania dramatyczny epizod w życiu Pawła Stellera – deportację do obozu pracy w Kemerowie na Syberii w marcu 1945 r. Artysta podzielił wówczas los rzeszy Górnoślązaków, których nadzieje na spokojne, powojenne życie zamieniły się w cierpienie z powodu okrutnej niewoli tysiące kilometrów od ojczyzny.  Dla Stellera zsyłka zakończyła się szczęśliwym powrotem po blisko dwóch latach. Wielu innych jednak nie wróciło.  Wystawa prezentuje szkice i rysunki artysty wykonane w czasie zesłania, przybliża życie codzienne w obozie pracy oraz ukazuje kontekst wydarzeń, przez które Steller został uwięziony.

Monika Rosenbaum, Sebastian Rosenbaum

Srebrne miasto na czerwonej drodze. Tarnowskie Góry w PRL na fotografiach tygodnika "Gwarek"

Tarnowskie Góry 2014, (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 24 zł

Opis:

Srebrne miasto… to efekt współpracy kilku instytucji m.in. Muzeum w Tarnowskich Górach, Śląskiego Centrum Solidarności i Wolności, WSP „Gwarek” oraz tarnogórskiej drukarni „Drukpol”.

Gra karciana Skok ku wolności

współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Cena: TOWAR NIEDOSTĘPNY

Opis:

Skok ku wolności jest towarzyską grą karcianą na 110 kart. Ma charakter międzypokoleniowy – bawić się przy niej mogą osoby starsze i młodsze. Gra jest prosta i bardzo łatwa do nauczenia (niecała minuta). Zawiera element losowy, poszerzający grupę odbiorców o całą rzeszę ludzi unikających konfrontacji czysto logicznych, oraz wariant taktyczny, zmniejszający znaczenie elementu losowego i dodający prostą regułę, która usatysfakcjonuje miłośników trudniejszych gier. Może w nią grać od 2 do 4 graczy. Rozgrywka trwa na ogół 10-15 minut. Krótką instrukcję dołączoną do gry stanowi historia strajku górników z kopalni „Manifest Lipcowy”.

Kościół robotników. Kronika Kościoła NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju 1974-1988

Jastrzębie Zdrój 2014 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 25 zł

Opis:

Kronika słynnego kościoła „na górce” jest czymś więcej niż tylko zapisem życia religijnego parafii zbudowanej przez mieszkańców górniczego Jastrzębia. To również osobiste spojrzenie kapłana na rozgrywające się tu wydarzenia dwóch ostatnich dekad Polski Ludowej. To ważny dokument świadczący o roli duchowieństwa i robotników w walce o godność, wolność i solidarność.

Robert Ciupa

Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek”, Katalog

Katowice 2017 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

Opis:

Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek” powstało w listopadzie 2008 r. Ekspozycja muzealna została podzielona na dwie części: pierwsza prezentuje najdawniejsze dzieje kopalni „Wujek”, druga jej dramatyczną historię związaną z pacyfikacją zakładu 16 grudnia 1981 r. Całość prezentacji zajmują trzy pomieszczenia odremontowanego magazynu odzieżowego.

Jarosław Neja

Grudzień 1981 roku w województwie katowickim

Katowice 2011
Cena: 12 zł

Opis:

Jarosław Neja w syntetyczny sposób przedstawił wydarzenia Grudnia 1981 roku w województwie katowickim. Protesty górnośląskich i zagłębiowskich załóg po wprowadzeniu stanu wojennego – co Autor podkreśla we wstępie  – ze względu na skalę, gwałtowny przebieg i ofiary zajmują wyjątkowe miejsce w ogólnopolskiej panoramie sprzeciwu i oporu społecznego po 13 grudnia.

Maciej Jasiński, Andrzej Janicki, Jacek Michalski

1981: Kopalnia Wujek

Poznań 2006
Cena: 24,90 zł

Opis:

Album komiksowy opisujący losy strajku i krwawą pacyfikację kopalni „Wujek” w Katowicach w grudniu 1981 r.

Ks. Henryk Bolczyk

Krzyż nigdy nie umiera. Refleksje duszpasterza

Katowice 2016 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 25 zł

Opis:

Drugie wydanie refleksji ks. Henryka Bolczyka, który od maja 1980 r. do 1992 r. był proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Katowicach. Wówczas w jej granicach znajdowała się kopalnia „Wujek”. Jako proboszcz dwukrotnie prowadził rekolekcje dla górników i towarzyszył im w czasie strajku w stanie wojennym.

pod red. Krzysztofa Gwóździa, Sebastiana Rosenbauma, przy współpracy Roberta Ciupy

Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990

Katowice 2017 (współwydawca Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)
Cena: 30 zł

Opis:

W latach „karnawału »Solidarności«” – od schyłku lata 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. – w Tarnowskich Górach działały silne i liczne struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. To w jednym z tarnogórskich zakładów przemysłowych  („Fazos”) 21 sierpnia 1980 r. wybuchł pierwszy w województwie katowickim duży strajk, którego uczestnicy solidaryzowali się z postulatami politycznymi podniesionymi podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. Także w okresie stanu wojennego w Tarnowskich Górach pojawiła się grupa aktywnych związkowców, którzy rzucili wyzwanie komunistycznym  władzom, a w przełomowym roku 1989 zebrali się, by wziąć udział w walce wyborczej podczas wyborów czerwcowych. Niniejsza publikacja to pierwsza monografia historyczna, próbującą kompleksowo przedstawić wszystkie aspekty funkcjonowania Związku w długiej dekadzie wyznaczanej datami 1980–1990. To jednocześnie jedna z pierwszych tego typu prac poświęconych lokalnym strukturom NSZZ „Solidarność”.