Bieg Dziewięciu Górników

Co roku, 16 grudnia, reprezentacje szkół z województwa śląskiego uczestniczą w Biegu Dziewięciu Górników. W roku 2023 odbędzie się on po raz 11. Uczniowie razem z opiekunami biegną ulicą Wincentego Pola pod Krzyż-Pomnik Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku. Na ten bieg drużyny zakładają koszulki z wizerunkami poległych górników.

Bieg Dziewięciu Górników z „Wujka” to projekt realizowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności od 2013 roku, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego (w roku 2020 z racji epidemii bieg miał jedynie symboliczną formułę). W biegu biorą udział reprezentacje (symboliczne 9 osób) ze wszystkich zgłoszonych klas. Każda klasa wybiera jednego z Dziewięciu Górników jako patrona swojego biegu. 16 grudnia młodzież wraz z nauczycielami zakłada koszulki z wizerunkiem patrona i pokonuje wybraną trasę, by na jej zakończenie pod Pomnikiem-Krzyżem oddać hołd górnikom zamordowanym w 1981 roku podczas pacyfikacji katowickiej kopalni „Wujek”. Uczniowie spoza regionu mogą biec w swoich miejscowościach, czasem kończąc bieg w miejscach pamięci związanych z „Solidarnością” bądź innymi wydarzeniami ważnymi dla naszej historii.

Młodzi ludzie, ubrani w koszulki z wizerunkami górników, są symbolem tego, że pamięć o wydarzeniach stanu wojennego będzie trwała, że młodzi Polacy pamiętają o najnowszej historii naszego kraju, o swojej historii, że chcą ją poznawać. To wydarzenie o znaczeniu ogólnopolskim, ale też regionalnym. Pamięć o pacyfikacji kopalni „Wujek” jednoczy mieszkańców Śląska (autochtonów i tych, którzy przybyli tu za pracą z całej Polski), a zwłaszcza mieszkańców Katowic, budując ich tożsamość i kształtując obywatelską wspólnotę. Młodzież swoim biegiem oddaje też hołd tym, którzy mimo represji, w latach 80. XX wieku także udawali się pod Pomnik-Krzyż w Katowicach, by oddać cześć ofiarom stanu wojennego, złożyć kwiaty, zapalić znicze. Byli wśród nich opozycjoniści, jak Anna Walentynowicz, ale i bezimienni mieszkańcy Katowic.

Realizowany przez nas projekt nie jest wyłącznie wydarzeniem o charakterze sportowym. W ramach projektu podejmujemy długofalową współpracę ze szkołami i nauczycielami, którzy zgłaszają swoje klasy do udziału w biegu. Oferujemy wsparcie merytoryczne, a także realizujemy zajęcia edukacyjne, które przygotowują uczniów do biegu bądź są jego podsumowaniem. To lekcje/warsztaty podczas których omawiamy wydarzenia stanu wojennego, przybliżamy biografie Dziewięciu Górników. Bohaterowie tej tragicznej karty w naszej historii stają się dzięki temu bliscy młodzieży – niektórzy z nich byli przecież niewiele starsi, mieli po 19 lat. Podczas tegorocznej edycji biegu warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów do szkół bądź w formule on-line, a po otwarciu nowej wystawy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (16 grudnia 2021) także w miejscu pamięci przy kopalni „Wujek” w Katowicach. W ramach podsumowaniu projektu młodzież uczestniczy w spotkaniu, podczas którego otrzymuje pamiątkowe dyplomy i foldery – przybliżające historię pacyfikacji kopalni „Wujek” i dokumentujące ich udział w biegu. W ten sposób wydarzenie staje się częścią osobistej historii uczestników.

Uczestnictwo w projekcie jest dla młodych ludzi bezpośrednim doświadczeniem historii (ogólnopolskiej i lokalnej) oraz lekcją pamięci i społecznej odpowiedzialności. Jest formą kształtowania świadomości historycznej poprzez aktywność sportową. Z roku na rok projekt wzbudza coraz większe zainteresowanie. W ostatniej tradycyjnej edycji biegło kilkuset uczniów.

Zachęcamy do pobrania scenariusza lekcji o pacyfikacji  kopalni „Wujek” w Katowicach, wspomagającej merytoryczne przygotowanie do biegu. Scenariusz został opracowany we współpracy z p. Krystianem Kazimierczukiem, nauczycielem Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.
Scenariusz do pobrania TUTAJ

Formularz rejestracyjny – Bieg Dziewięciu Górników 2023