Oferta edukacyjna

 


Aktualności

Oferta na rok szkolny 2020/2021 uwzględnia sytuacje epidemiczną w kraju oraz proces rozbudowy siedziby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Zapraszamy do korzystania z oferty on-line oraz oferty działań plenerowych (aplikacja mPamięć – POBIERZ).

 


Bieg Dziewięciu Górników

Uczestnicy biegu upamiętniają tragedię z 16 grudnia 1981 r. i oddają hołd Dziewięciu Górnikom, zastrzelonym podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. Bieg odbędzie się 16 grudnia 2020 r., w 39. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Ma on wyjątkowo charakter zamknięty, ze względów epidemicznych w tym roku pobiegnie 9 biegaczy w imieniu setek uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy zawsze uczestniczyli w akcji. Mamy nadzieję, że w 2021 roku bieg powróci do pierwotnej, otwartej formuły.

Dzięki scenariuszowi lekcji, przygotowanego we współpracy z jednym z nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Panem Krystianem Kazimierczukiem, można aktywnie przygotować uczniów do biegu podczas godzin lekcyjnych.
Scenariusz do pobrania za pomocą linku: Scenariusz lekcji – K. Kazimierczuk

 

Więcej informacji o współpracy ze szkołami: artykuł Moniki Rosińskiej o współpracy z SCWiS

Scenariusz lekcji Moniki Rosińskiej: scenariusz – Stan wojenny w Polsce

 

Uczestnicy: delegacja 9 uczniów
Miejsce: Finał biegu ma miejsce pod Pomnikiem Krzyżem Poległych Górników w Katowicach
Czas: do godz. 14
Termin: 16 grudnia 2020 r.


Spacery po Katowickiej Hałdzie – przykopalnianej dzielnicy Katowic / przestrzeń pamięci

Grupom zorganizowanym proponujemy spacery z przewodnikiem po najbliższej okolicy kopalni „Wujek” w Katowicach. Jest to nie tylko ciekawy przykład dzielnicy podporządkowanej pod jeden duży zakład przemysłowy ale przede wszystkim miejsce noszące wiele śladów bohaterskiej walki o godność, sprawiedliwość i wolność Polaków. Wymowny Pomnik – Krzyż jest centralnym punktem przestrzeni pamięci ale nie jedynym! W trakcie spaceru uczestnicy odwiedzają kilka mniej znanych miejsc pamięci. Jedne są symboliczne, inne są realnym dowodem przeszłości. Uczestnicy odwiedzając kolejne punkty spaceru dowiadują się o powstaniu „Solidarności” w kopalni „Wujek”, przebiegu tragicznego strajku 13-16 grudnia 1981 r. oraz o pamięci tej tragedii w latach kolejnych. 

Uczestnicy: grupy do 30 osób
Miejsce: Katowice – Brynów, dokładne miejsce zbiórki do uzgodnienia
Czas: do 2 h (wariant 2,5 km), do 3 h (wariant 4,5 km z Parkiem Kościuszki i wieżą spadochronową)
Terminy: od wiosny do jesieni


Relacje świadków w internecie!

Na naszej stronie internetowej  zamieszczamy relacje świadków historii. Udało nam się porozmawiać z jednymi z najważniejszych przedstawicieli opozycji antysystemowej lat 80. Wśród nich znaleźli się nie tylko „szeregowi” członkowie Solidarności, ale też z przywódcy legalnej jak i podziemnej Solidarności (władz lokalnych i z Komisji Krajowej). Ich relacje mogą być wykorzystywane podczas lekcji historii czy wiedzy o społeczeństwie.

Relacje można oglądać tutaj.


Plakaty edukacyjne dla szkół

Aktualnie rozdajemy bezpłatnie dwa zestawy plakatów edukacyjnych:

 1. Z okazji 100-lecia drugiego powstania śląskiego, przygotowaliśmy dla szkół plakaty: „I powstanie śląskie”, „II powstanie śląskie”, „Plebiscyt na Górnym Śląsku” i „III powstanie śląskie” z rysem historycznym i kalendarium. Zestaw składa się z 4 plakatów o wymiarach 100 x 70 cm (możliwość zwinięcia w rulon). 
 2. Z okazji 40-lecia utworzenia NSZZ „Solidarność”, przygotowaliśmy dla szkół plakaty: „Porozumienia sierpniowo-wrześniowe 1980 r.” oraz „Czas Solidarności 1980 r.” Zestaw składa się z 2 plakatów o wymiarach 100 x 70 cm (możliwość zwinięcia w rulon).
 3. Z okazji 100-lecia plebiscytu na Górnym Śląsku, przygotowaliśmy dla szkół plakat stanowiący reprint mapy z 1921 roku ukazującej wyniki głosowania, wraz z obszernym komentarzem historycznym.

Odbiór, po wcześniejszym zamówieniu, w trakcie imprez organizowanych przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Po odebraniu plansze przechodzą dożywotnio na własność szkoły.

Plansze są także dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania -> Edukacja, z możliwością samodzielnego wydruku.


Gra terenowa ,,Zakup kontrolowany”

Uczestnicy podzieleni na grupy przeniosą się w realia PRL, w których będą mieli za zadanie zdobycie wszystkich zakupów z listy zrobionej przez mamę. Tylko wiedza, refleks i spryt umożliwią wygraną – kto pierwszy, ten lepszy!

Uczestnicy: grupy do 30 osób
Miejsce: przestrzeń pamięci wokół Pomnika-Krzyża w Katowicach-Brynowie
Czas: około 1 godziny
Terminy: od wiosny do jesieni


Warsztaty „Konspirator”

/zajęcia zawieszone z powodu rozbudowy gmachu ŚCWiS/

Farba drukarska, powielacz… „Solidarność”! Warsztaty „Konspirator” zabiorą dzieci do „podziemnej” drukarni, gdzie zapoznają się z warunkami pracy opozycyjnej w latach 80.
Dla uczniów jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość zapoznania się z realiami działalności opozycyjnej w latach 80. W czasie warsztatów dzieci będą miały możliwość przygotowania, a także wydrukowania swojej własnej „bibuły”.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Czas: około 45 min.
Terminy: zajęcia zawieszone


Uczymy Pamięci – lekcje i warsztaty edukacyjne

Oferta edukacyjna Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności została przygotowana z myślą o grupach zorganizowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia są niepowtarzalną okazją do skorzystania z wiedzy historyków: zarówno pracowników ŚCWiS, jak i naukowców badających dzieje Polski i Śląska w XX wieku, a przede wszystkim historię „Solidarności”, stanu wojennego oraz pacyfikacji kopalni „Wujek” w 1981 roku. Tematy lekcji umożliwiają ich wykorzystanie w ramach realizacji podstawy programowej nie tylko z historii, ale również języka polskiego czy historii sztuki. Zajęcia mogą być połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz miejsc kluczowych dla wydarzeń 16 grudnia 1981 i bezpośrednimi spotkaniami ze świadkami historii.

Ze względu na rozbudowę siedziby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w roku szkolnym 2020/2021 lekcje prowadzone są w zainteresowanych współpracą placówkach oświatowych i instytucjach kultury na podstawie indywidualnych uzgodnień, uwzgledniających aktualną sytuacje epidemiczną w miejscu realizacji zajęć.

Realizujemy również zajęcia w formule on-line. Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i  przesłania odpowiedniego linka logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika ŚCWiS prowadzącego zajęcia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest włączenie kamerki internetowej. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.

Tematy lekcji dla szkół podstawowych:

 • Powstania śląskie (kl. 7–8)
 • Czworonożni przyjaciele (kl. 4)
 • Papież Jan Paweł II (kl. 4 i kl. 8)
 • Przełomy PRL: ’56, ’68, ’70, ’76 (kl. 8)
 • Bohaterowie „Solidarności” (kl. 4, kl. 8)
 • Porozumienia sierpniowe (kl. 8)
 • „O kulcie jednostki i jego następstwach” – stalinizacja w PRL (kl. 8)
 • Piosenki wolności? – kultura muzyczna w PRL (kl. 8)
 • Transformacja czy Armagedon? Przemiany społeczno-gospodarcze lat 90. XX wieku (kl. 8)
 • „Pomożecie…?” Dekada Edwarda Gierka 1970-1980 (kl. 8)

Tematy lekcji dla szkół ponadpodstawowych:

 • Jan Paweł II i jego wpływ na przemiany w Polsce
 • Ruch społeczny „Solidarność” w regionie i w kraju
 • Opozycja polityczna PRL
 • Zakazani literaci
 • Film wobec cenzury
 • Wybory czerwcowe 1989 r.
 • Inwigilacja w PRL
 • „Ludzie potrzebują cara, którego mogą czcić…” – proces stalinizacji w PRL (1948–1956) i jego skutki
 • Inżynierowie dusz – cenzura w PRL
 • „Lekarstwo było gorzkie i jeszcze nie działa” – skutki polskiej transformacji społeczno-gospodarczej w latach 90. XX wieku
 • Mniejsze zło? Przyczyny i skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
 • „Pomożecie…?” Dekada Edwarda Gierka 1970–1980 

Cykl Sztuka jako źróło historyczne (możliwość realizacji w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych, zarówno cyklu, jak i pojedynczych zajęć):

 • Nie tylko katakumby – jazz w powojennej Polsce
 • „Nie muszą rozumieć. Mają się nas bać” – muzyka w służbie wolności
 • Trawa zielona i niebo błękitne – socrealizm w praktyce
 • Gdyby budynki mogły mówić… Przemiany w architekturze od XIX do XXI wieku
 • Między świątynią a galerią – Niezależny Ruch Wystawienniczy lat 80. XX wieku
 • Jak czytać miasto? Przemiany architektoniczne Katowic
 • Muzeum, biblioteka, archiwum, czyli po co nam dziedzictwo

Cykl Lekcje wolności i solidarności (możliwość realizacji w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych, zarówno cyklu, jak i pojedynczych zajęć):

 • Totalna utopia. Totalitaryzmy XX i XXI wieku
 • Dobra, potrzebna, prawdziwa? Informacja wobec cenzury w XX i XXI wieku
 • Wojna czy pokój? W poszukiwaniu tożsamosci na pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Miejsce: w siedzibie zamawiającego / szkoły, instytucje / on-line
Terminy: do uzgodnienia
Czas: 45 – 60 min. / zajęcia on-line 35 min.
Zapisy: indywidualne ustalenia telefoniczne lub e-mailowe
Terminy / zapisy / pytania: indywidualne – tel.: 32 6012108 / e-mail: biuro@scwis.pl


 Festiwal Piosenki „O Wolności”

Przegląd piosenek patriotycznych, związanych z wolnością oraz twórczości opozycyjnej w latach 80. Festiwal organizowany jest wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach.

Uczestnicy: młodzież w wieku 14-24 lat
Miejsce: Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach
Terminy: kwiecień 2021 r.
Zapisy: zgłoszenia uczestnictwa telefoniczne lub e-mailowe.


TRWA ROZBUDOWA MUZEUM – IZBY PAMIĘCI KOPALNI „WUJEK”

MUZEUM JEST NIECZYNNE DLA ZWIEDZACYCH ZARÓWNO INDYWIDUALNIE JAK W GRUPACH ZORGANIZOWANYCH

PONOWNE OTWARCIE PLANOWANIE JEST WGRUDNIU 2021 R.

 

Organizacja wydarzeń jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe pod numerem tel. 32 601 21 08

email: biuro@scwis.pl

 

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

ul. Wincentego Pola 38

40-596 Katowice