Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach

 

Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r.

Skład zarządu:

Wojciech Szwed                 Przewodniczący
Przemysław Pietrzyk           Zastępca Przewodniczącego
Dominik Jesionek               Sekretarz
Zenon Szmidke                   Skarbnik
Grzegorz Buda                    Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Franciszek Trójca                Przewodniczący
Tadeusz Matusiak               Członek
Tomasz Nowara                  Członek

Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały wybrane na kadencję 2022 – 2026.

Kontakt:
ul. W. Pola 65
40-596 Katowice
e-mail: dziewieciu-wujka@o2.pl

 

Dyżury

Zarząd Społecznego Komitetu Pamięci Górników Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r. informuje, że na terenie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach prowadzone będą dyżury przedstawicieli Komitetu.

W 2023 roku dyżury będą prowadzone w kolejne trzecie czwartki każdego miesiąca tj.:

– 15 czerwca,

– 20 lipca,

– 17 sierpnia,

– 21 września,

– 19 października,

– 16 listopada,

– 21 grudnia.

Dyżury będą realizowane w godzinach od 1300 do 1500.

Społeczny Komitet Pamięci Górników

W 1986 roku kilkudziesięciu przyjezdnych uczestników obchodów piątej rocznicy wydarzeń na kopalni „Wujek” zostało aresztowanych. Z pośród nich w katowickim areszcie WUSW powstał dwudziestoosobowy Małopolski Komitet Pamięci Poległych Górników KWK „Wujek”, którego celem miała być m. in pomoc przy zbieraniu środków finansowych na budowę pomnika.

Z inspiracji kolegów z Krakowa Kazimierz Świtoń w Gliwicach zorganizował Komitet Budowy Pomnika – jednakże Sąd Wojewódzki w Katowicach , a następnie ówczesny minister spraw wewnętrznych – gen. Cz. Kiszczak odmówili jego rejestracji.

7 października 1989 r. zarejestrowano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ku Czci Górników Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach Poległych 16.12.1981 , a w roku następnym tj. 28 stycznia odbyło się Pierwsze Walne Zebranie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, na którym wybrano zarząd z przewodniczącym Kazimierzem Świtoniem. W skład Zarządu weszli: Barbara Czyż, Ewa Widuch, Teresa Kurcjusz-Hoffman, Kazimierz Rembilas. Na zebraniu obecny był również duchowy opiekun kopalni – ksiądz Henryk Bolczyk. Rzecznikiem prasowym został Jan Ciszewski.

Wyznaczone cele, oprócz budowy Krzyża-Pomnika, obejmowały: pomoc materialną dla rodzin poległych górników (w tym dbanie o miejsca ich spoczynku), wszechstronną działalność zmierzającą do ustalenia faktycznego przebiegu wydarzeń oraz upamiętnienia tamtej historii.
15 listopada 1990 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt pomnika. Z pośród 12 zgłoszonych prac wygrała praca nr 5 autorstwa Aliny Borowczak-Grzybowskiej i Andrzeja Grzybowskiego.
Budowa rozpoczęła się 23 czerwca 1991 , a zakończyła na krótko przed odsłonięciem Krzyża – Pomnika
Również w czerwcu tego samego roku Walne Zebranie Członków odwołało stary Zarząd, a w skład nowego weszły następujące osoby: Stanisław Płatek jako przewodniczący, Marian Głuch jako zastępca, Ewa i Ryszard Widuchowie, oraz Barbara Czyż.
Z inicjatywy członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika – 16 grudnia 1993 r. minister stanu prof. Janusz Ziółkowski w Zakładowym Domu Kultury KWK Wujek otworzył stałą wystawę zatytułowaną „Bitwa o Polskę” dokumentującą pacyfikację kopalni w grudniu 1981 roku.
16 grudnia 1994 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika przekształcił się w Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.81, którego przewodniczącym został Stanisław Płatek (jedna z osób kierująca grudniowym strajkiem), a w skład zarządu weszli: Zbigniew Martynowicz (pracownik Huty Baildon), Krzysztof Pluszczyk, Piotr Skupniewski, Ewa Widuch.
W ciągu blisko dwudziestu lat swojej działalności Komitet, oprócz budowy Pomnika zrealizował całe mnóstwo przedsięwzięć. Spośród nich należy wymienić przynajmniej kilkanaście: renowacja kaplicy Górników Kopalni Wujek w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej – Polski w Kałkowie –Godowie, W XV i XXV rocznicę wydarzeń zostały wybite pamiątkowe medale, w XX rocznicę na grobach górników zostały umieszczone jednakowe tablice z napisem JEDEN Z DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW POLEGŁYCH W KWK „WUJEK”, zorganizowanych zostało sześć memoriałów szachowych (wspólnie z KZ NSSZ Solidarność), a od lat trzech wraz z Akcją Katolicką organizowany jest bieg uliczny spod Pomnika Pomordowanych Górników do grobu księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Ponadto koncerty jak np. Tu Es Petrus (Oratorium) Piotra Rubika w katowickim Spodku, czy koncert zespołu Lombard W hołdzie Solidarności.
Ponadto rokrocznie Komitet organizuje uroczystości rocznicowe pod Krzyżem-Pomnikiem, a jego przedstawiciele uczestniczą w uroczystościach organizowanych w rodzinnych miejscowościach poległych kolegów.
Na osobną uwagę zasługują publikacje książkowe i okolicznościowe: dwa albumy ( Krzyż górników – 1996 r., Idą pancry na Wujek – 2006r.), książka Księdza Henryka Bolczyka Krzyż nigdy nie umiera. Siedem Stacji Krzyża Kopalni Wujek – 2001r., czy przewodnik Pomnik Krzyż Górników Kopalni Wujek – 2001 r.

Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r.
Ul. Wincentego Pola 65
40-596 Katowice
NIP: 634-23-08-508
PKO BP SA o/Katowice
Nr konta 03 1020 2313 0000 3702 0114 7198