O ŚCWiS

16 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice. W umowie obie strony zobowiązały się do prowadzenia instytucji kultury Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, jako wspólnej instytucji kultury dwóch organizatorów. Jednym z zadań Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jest prowadzenie ekspozycji – Muzeum Izby Pamięci Kopalni Wujek.

Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”, budynek stojący obok Pomnika Krzyża, przy skrzyżowaniu ulic Józefa Gallusa i Wincentego Pola, niegdyś kopalniany magazyn odzieżowy, ma ponad stuletnią historię.

Przed II Wojną Światową w tym budynku napełniano karbidem lampy górnicze, w późniejszych latach służył jako magazyn odzieży roboczej, a 16 grudnia 1981 roku stał się niemym świadkiem tragicznych wydarzeń. To z rampy tego budynku padły śmiertelne strzały w kierunku górników z Kopalni Wujek. Zakończony wieloletni proces i wizja lokalna udowodniły, że kilku członków plutonu specjalnego strzelało do strajkujących górników podczas pacyfikacji właśnie z tego miejsca.

Dziś Muzeum prowadzone jest przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – instytucję kultury, której zadaniem jest kultywowanie pamięci po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 16 grudnia 1981. Po Muzeum oprowadzają świadkowie historii – górnicy, którzy brali udział w historycznym strajku i byli obecni podczas pacyfikacji 16 grudnia 1981 roku: Stanisław Płatek i Antonii Gierlotka.

Muzeum składa się z trzech sal wystawienniczych: sali wejścia, która ukazuje historię Brynowa, kopalni „Wujek” oraz życia społeczno-gospodarczego w czasach PRL, kolejna sala przedstawia ponad dwumetrową makietę odwzorowującą teren kopalni „Wujek” oraz przebieg działań sił milicyjno-wojskowych podczas pacyfikacji w dniu 16 grudnia 1981 r. Trzecia sala – audiowizualna – przeznaczona jest do prezentacji filmów dokumentalnych oraz spotkań ze świadkami historii.

Pracownicy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności:

Robert Ciupa – dyrektor
tel. +48 32 6012108
robert.ciupa@scwis.pl

Anna Szewczyk – pełnomocnik dyrektora ds. administracyjnych
tel. +48 32 6012108
anna.szewczyk@scwis.pl

Justyna Krzysztańska – sekretariat
tel. +48 32 6012108
tel. 515 565 274
biuro@scwis.pl

Dr Marek Lyszczyna – Kierownik działu merytorycznego
tel. +48 32 6012108
marek.lyszczyna@scwis.pl

Anna Piontek – zadania merytoryczne, promocja
tel. +48 32 6012108
anna.piontek@scwis.pl

Karol Chwastek – zadania merytoryczne, media społecznościowe
tel. +48 32 6012108
karol.chwastek@scwis.pl

Michał Dzióbek – zadania merytoryczne, oprowadzanie, warsztaty
tel. +48 32 6012108
michal.dziobek@scwis.pl

Sebastian Reńca – zadania merytoryczne, promocja
tel. +48 32 6012108
sebastian.renca@scwis.pl

Iwona Bartyzel – kadry
tel. +48 32 6012108
iwona.bartyzel@scwis.pl

Danuta Uzdowska – Główna Księgowa
tel. +48 32 6012108
danuta.uzdowska@scwis.pl

Stanisław Płatek, Antoni Gierlotka – kustosze ekspozycji stałej Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek
tel. +48 32 6012108
tel. +48 32 2085533
dziewieciu-wujka@o2.pl

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Ul. Wincentego Pola 38
40-596 Katowice
NIP: 634-280-72-98
Alior Bank nr konta 11 2490 0005 0000 4520 1463 5472