Podcasty

O HISTORII I NIE TYLKO #001
„Jak górnicy obalili komunę” — rozmowa z prof. Bogdanem Musiałem


DOBRA KSIĄŻKA HISTORYCZNA #002
„Świat wobec stanu wojennego” — rozmowa z dr. Łukaszem Kamińskim


O HISTORII I NIE TYLKO #003
O poezji stanu wojennego — rozmowa z poetą Tomaszem Jastrunem


O HISTORII I NIE TYLKO #004
O poezji stanu wojennego — rozmowa z poetą Marianem Sworzeniem


O HISTORII I NIE TYLKO #005
O poezji stanu wojennego — rozmowa z poetą Kazimierzem Węgrzynem