Lekcje

Oferta edukacyjna Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności została przygotowana z myślą o grupach zorganizowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia są niepowtarzalną okazją do skorzystania z wiedzy historyków: zarówno pracowników ŚCWiS, jak i naukowców badających dzieje Polski i Śląska w XX wieku, a przede wszystkim historię „Solidarności”, stanu wojennego oraz pacyfikacji kopalni „Wujek” w 1981 roku. Tematy lekcji umożliwiają ich wykorzystanie w ramach realizacji podstawy programowej nie tylko z historii, ale również języka polskiego czy historii sztuki.

Grupy wybierające się na wystawę stałą i liczące ponad 20 osób muszą zostać podzielone. W takiej sytuacji wskazana jest organizacja zajęć edukacyjnych dla części grupy oczekującej na swoją kolej, dzięki czemu uczniowie efektywne wykorzystują czas w naszej instytucji.

W okresie nauki zdalnej w szkołach realizujemy również zajęcia w formule on-line. Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika ŚCWiS prowadzącego zajęcia. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.

Tematy lekcji dla szkół podstawowych:

 • Powstania śląskie (kl. 7–8)
 • Czworonożni przyjaciele (kl. 4)
 • Papież Jan Paweł II (kl. 4 i kl. 8)
 • Przełomy PRL: ’56, ’68, ’70, ’76 (kl. 8)
 • Bohaterowie „Solidarności” (kl. 4, kl. 8)
 • Porozumienia sierpniowe (kl. 8)
 • „Pomożecie…?” Dekada Edwarda Gierka 1970-1980 (kl. 8)

Tematy lekcji dla szkół ponadpodstawowych:

 • Instytucja plebiscytu na przykładzie Górnego Śląska w 1921 roku
 • Jan Paweł II i jego wpływ na przemiany w Polsce
 • Żołnierze niezłomni
 • Ruch społeczny „Solidarność” w regionie i w kraju
 • Opozycja polityczna PRL
 • Zakazani literaci
 • Film wobec cenzury
 • Wybory czerwcowe 1989 r.
 • Inwigilacja w PRL
 • Mniejsze zło? Przyczyny i skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
 • „Pomożecie…?” Dekada Edwarda Gierka 1970–1980
 • Wojna czy pokój? W poszukiwaniu tożsamości na pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej
 • „Mój tata był punkiem” – kontrkultura w Polsce w latach 80
 • „Młodzież z partią… skończy” – niezależne organizacje młodzieżowe w walce z systemem komunistycznym

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Miejsce: siedziba ŚCWiS / on-line
Terminy: do uzgodnienia
Czas: 45 – 60 min. / zajęcia on-line 35 min.
Zapisy: indywidualne ustalenia telefoniczne lub e-mailowe
Terminy / zapisy / pytania: indywidualne – tel.: 32 438 79 66 / e-mail: rezerwacje@scwis.pl