O biegu

Głównym celem biegu jest upamiętnienie wydarzeń z 16 grudnia i oddanie hołdu górnikom zastrzelonym podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. Chcemy wzbudzić zainteresowanie uczniów historią regionu i aktywnie włączyć ich w upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych. Nauka poprzez poznanie faktów, wydarzeń i zjawisk, a także zrozumienie ich przyczyn, skutków i znaczenia oraz umacnianie i rozwijanie postawy patriotycznej oraz kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości, to również ważne zadania, jakie stawiamy sobie organizując ten bieg. Forma, jaka została wybrana do uczczenia tego wydarzenia, to popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży naszego regionu. Bieg przeprowadzany jest w dniu 16 grudnia w kolejną rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Ma on charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każda ze szkół reprezentowana jest przez dziewięciu uczniów oraz opiekuna. Szkoła obiera sobie patrona biegu, jednego z zabitych górników i w koszulkach z jego wizerunkiem (zapewnione przez ŚCWiS) uczniowie zmierzają pod Pomnik Krzyż Zastrzelonych Górników z kopalni „Wujek”.


Początkiem biegu jest dowolnie wybrana przez szkołę lokalizacja. Uczniowie wraz z opiekunem poruszają się wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych. Wszyscy biegacze spotykają się u zbiegu ulicy Wincentego Pola i Mikołowskiej, skąd cała grupa, zamkniętą dla ruchu ulicą, udaje się pod Krzyż Pomnik Zastrzelonych Górników z kopalni „Wujek”.