Infografiki

Plebiscyt na Górnym Śląsku

Zachęcamy do sięgnięcia po reprint mapy z wynikami plebiscytu na Górnym Śląsku.

Reprint można pobrać naszej strony internetowej (POBIERZ) lub odebrać wydrukowany egzemplarz w formacie B1 w budynku Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, przy ul. Wincentego Pola 38.

Plakat powstał w oparciu o stuletnią mapę, ze zbiorów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, prezentującą ogólny wynik głosowania w plebiscycie na Górnym Śląsku w 1921 r. Mapa została opatrzona komentarzami merytorycznymi, umożliwiającymi jej interpretację we właściwych kontekstach historycznych i społecznych. Plakat może być doskonałą pomocą dydaktyczną dla szkół podstawowych i średnich.


Województwo śląskie w II Rzeczpospolitej

Z okazji stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski przygotowaliśmy dla szkól planszę edukacyjną w formacie B1. Poświęcona została najważniejszym wydarzeniom w województwie śląskim w latach 1922 – 1939.

Plakat rozdawany będzie bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom szkół do wyczerpania nakładu! Zapraszamy do siedziby Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Planszę można także pobrać w pliku pdf z naszej strony (POBIERZ)


Pozostałe infografiki wydane przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności można pobrać w zakładce: EDUKACJA