Wystawy czasowe

W poniedziałek 2 września na ulicy Mariackiej w Katowicach została otwarta wystawa plenerowa „Kopalnia strajkuje…” – strajk i pacyfikacja Kopalni „Wujek” 13-16 grudnia 1981 r.

Ekspozycja jest pierwszą tego rodzaju wystawą plenerową poświęconą tragedii jaka miała miejsce 16 grudnia 1981 r. w katowickiej Kopalni „Wujek”. Wystawa składa się z 24 plansz, na których zaprezentowano wiele niepublikowanych dotąd zdjęć.
– Na co dzień opowiadamy o „Solidarności”, pacyfikacji i jej ofiarach w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni „Wujek”. Jednak od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, by tragiczną historię „Wujka” pokazać poza muzeum. Teraz nam się to udało dzięki współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski – mówi Stanisław Płatek, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK ,,Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r.
Historia opowiedziana przez twórców wystawy zaczyna się planszą o kryzysie, który nastąpił w PRL na przełomie lat 70. i 80. Następnie opisano powstanie związków zawodowych, „karnawał Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego, „odblokowywanie” zakładów pracy strajkujących na terenie województwa katowickiego, pacyfikację Kopalni „Wujek”. Każdemu z zastrzelonych dziewięciu górników poświęcono osobną tablicę.
– Zależało nam na tym, by zastrzeleni górnicy zostali pokazani  również jako synowie, mężowie i ojcowie. Dlatego na tablicach prezentujemy fotografie z prywatnych zbiorów rodzin górników – podkreśla Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS.
Wystawę kończy tablica, na której przypomniano kolejne procesy funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO, którzy w końcu zostali skazani.
Patronat honorowy nad wystawą objęli: Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski; Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego oraz Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Projekt został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Na ulicy Mariackiej wystawa będzie prezentowana do 23 września.