Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Zatrzymania  Zenon Lis

Zenon Lis

Zenon Lis (ur. 1960 r.) w Tarnowskich Górach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki polityczne).

Od października 1980 r. współzałożyciel struktur NZS na śląskich uczelniach, m.in. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Nauk Społecznych UŚl. Członek Konfederacji Polski Niepodległej. 18 maja 1981 r. współzałożyciel Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 25 maja 1981 r. współorganizator Marszu w Obronie Więzionych za Przekonania w Katowicach. Od listopada 1981 r. członek Zarządu Wydziałowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współorganizator akcji strajkowych na UŚl, wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Nauk Społecznych. Od jesieni 1980 r. pracownik Międzyzakładowej Komisji Związkowej Katowice i Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, gdzie zajmował się, podobnie jak po 13 grudnia 1981 r., kolportażem wydawnictw niezależnych (m.in. takich jak: „Robotnik”, „Opinia, „Głos Śląski-Dąbrowski”, „tygodnik Mazowsze”, „CDN”). Ściśle związany z strukturami tarnogórskiej „Solidarności”.

14 grudnia 1981 r. internowany w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, skąd 22 kwietnia 1982 r. po buncie internowanych przewieziony do Rzeszowa-Załęża, następnie do Ośrodka Odosobnienia Kielce-Piaski, ponownie do Rzeszowa-Załęża i Nowego Łupkowa, zwolniony 11 grudnia 1982 r. W 1985 r. skreślony z listy studentów, dzięki kontaktom ze środowiskiem krakowskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów przyjęty na UJ (III rok nauk politycznych).

Za: Tarnogórska „Solidarność” 1980-1990, Katowice-Tarnowskie Góry 2016

Pozostałe relacje świadka: