Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Po pacyfikacji  Ludwik Karmiński

Ludwik Karmiński

Ludwik Jan Karmiński – ur. 16 lipca 1941 r. w Katowicach. Działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w kopalni „Wujek” w Katowicach. Ponadto był również członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, której struktury zakładał w kopalnia „Wujek”. W dniach 13–16 grudnia 1981 r. brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie kopalni. Wszedł w skład powołanego wówczas Komitetu Strajkowego. W latach 1981–1983 uczestniczył w działalności niepodległościowej w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Brał udział w kolportażu biuletynu podziemnego „Wujek i Kontakty” oraz organizował pomoc dla rodzin zastrzelonych górników.

Za: Instytut Pamięci Narodowej


 

Pozostałe relacje świadka: