Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Kopalnia Wujek  Jerzy Borowczak

Jerzy Borowczak

Jerzy Borowczak (ur. 15 XI 1957 r. w Białogardzie) – W latach 1979-1982 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od 1980 r. współpracownik Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. We wrześniu 1980 r. współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej. Członek Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S”. W stanie wojennym współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej. Internowany 20 XII 1981 r., zwolniony w III 1982 r. Następnie działacz podziemia antykomunistycznego w Gdańsku. W 1988 r. współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej.

Za: Encyklopedia Solidarności

Wywiad przeprowadzony w Gdańsku 1 września 2020 r.
Autor wywiadu: Karol Chwastek

Pozostałe relacje świadka: