Relacje świadków

Jesteś tutaj: Lata 70.  Czerwiec 1976  Jan Ludwiczak

Jan Ludwiczak

Jan Ludwiczak, ur. 1 maja 1937 r. w Pecnej k. Poznania. Ukończył Zasadniczą Szkołę Kolejową w Poznaniu (1954 r.).

W czerwcu 1956 r. uczestnik demonstracji w Poznaniu, zatrzymany na 24 godz., przesłuchiwany w Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Poznaniu.

1-3 września 1980 r. uczestnik strajku w kopalni „Wujek”, wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, od grudnia 1980 r. przewodniczący Komisji Zakładowej; w lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 grudnia 1981 r. zatrzymany, przewieziony do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, internowany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Katowicach, uczestnik buntu internowanych w Załężu i 5-dniowej głodówki w Uhercach, zwolniony 23 grudnia 1982 r.; w pracy przeniesiony na niższe stanowisko. 1983-1989 kolporter ulotek i książek na terenie kopalni „Wujek”; 1983-1986 wielokrotnie wzywany do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach i przesłuchiwany, zastraszany, nakłaniany do emigracji; 8 grudnia 1983 r. zatrzymany na 24 godz. pod krzyżem przy kopalni „Wujek”, pobity podczas zatrzymania, przesłuchiwany w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, rewizja w mieszkaniu. W styczniu 1989 r. przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w kopalni „Wujek”.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: