Relacje świadków

Jesteś tutaj: Karnawał "Solidarności"  Solidarność  Grzegorz Stawski

Grzegorz Stawski

Grzegorz Stawski, ur. 11 maja 1955 r. w Grudziądzu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Grudziądzu. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, specjalność socjologia gospodarki, Uniwersytetu Śląskiego, kierunek socjologia.

Od 28 sierpnia do 3 września 1980 r. uczestnik strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”, członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, 3 września 1980 r. sygnatariusz porozumienia jastrzębskiego; od września 1980 r. w „Solidarności”, członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju, od lutego do lipca 1981 r. członek Prezydium Zarządu Regionu Śląska i Zagłębia (powstałego z połączenia Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Jastrzębie-Zdrój i Międzyzakładowej Komisji Związkowej Bytom), członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej oddelegowany przez Międzyzakładowy Komitet Robotniczy; od lipca do grudnia 1981 r. delegat na I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie w Katowicach i Uhercach, zwolniony w czerwcu 1982 r. w wyniku interwencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i wstawiennictwa bp. Herberta Bednorza. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W sierpnia 1988 r. uczestnik strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”, członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, rzecznik prasowy. 2-krotnie zwalniany z pracy i przywracany.

W 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej, podzespołach ds. górnictwa, samorządu i form własności.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: