Relacje świadków

Jesteś tutaj: W podziemiu  Manifestacje  Barbara Czyż

Barbara Czyż

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Sosnowcu-Radosze, Darłówku i Gołdapi, zwolniona 30 IV 1982; w V 1982 zatrzymana w miejscu pracy pod zarzutem udziału w próbie wysadzenia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Mysłowicach, po rewizji w mieszkaniu zwolniona; 30 VIII 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, od 15 IX 1982 w Darłówku, uczestniczka akcji oporu, m.in. głodówki; zwolniona w XI 1982...

Barbara Czyż, ur. 28 listopada 1947 r. w Mysłowicach. Absolwentka Studium Pomaturalnego Handlu Zagranicznego w Katowicach (1967 r.) i Pomaturalnego Studium Bibliotekoznawstwa w Katowicach (2003 r.). 1981-1982 studentka Uniwersytetu Śląskiego.

2-3 września 1980 r. uczestniczka strajku w kopalni „Mysłowice”; od kwietnia 1981 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej; w kwietniu 1981 r. współorganizatorka, następnie przewodnicząca Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Mysłowicach; organizatorka w bibliotece Kopalni wystawy na temat Katynia; uczestniczka pikiet, manifestacji w obronie aresztowanych i sądzonych (m.in. Józefa Zajkowskiego, Wojciecha Figla).

13 grudnia 1981 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Sosnowcu-Radosze, Darłówku i Gołdapi, zwolniona 30 kwietnia 1982 r.; w maju 1982 r. zatrzymana w miejscu pracy pod zarzutem udziału w próbie wysadzenia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Mysłowicach, po rewizji w mieszkaniu zwolniona; 30 sierpnia 1982 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, od 15 września 1982 r. w Darłówku, uczestniczka akcji oporu, m.in. głodówki; zwolniona w listopadzie 1982 r. Współorganizatorka akcji plakatowych, ulotkowych, wykonawczyni matryc do druku ulotek i plakatów, kolporterka pism podziemnych (m.in. „Konfederata Śląski”), organizatorka spotkań działaczy podziemnej „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej, manifestacji Konfederacji Polski Niepodległej; działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Działaczka struktur okręgu katowickiej Konfederacji Polski Niepodległej wchodzącego w skład Obszaru V Konfederacji Polski Niepodległej. W sierpniu 1988 r. uczestniczka akcji łączności między strajkującymi kopalniami; współpracowniczka Amnesty International w Londynie; 11-17 listopada 1988 r. uczestniczka demonstracji, następnie głodówki w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W styczniu 1989 r. uczestniczka IV Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej w Warszawie oraz w marcu 1989 r. drugiej tury w Krakowie: członek Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej.

1991-1993 posłanka na Sejm II kadencji.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: