Z dziejów kopalni „Wujek”

Przedstawiamy krótką historię kopalni w cyklu zatytułowanym „Z dziejów kopalni Wujek”.