Bogusław Kopczak

Bogusław Kopczak urodził się 7 października 1953 r. w Katowicach w domu Tadeusza i Genowefy Kopczaków[1]. Ukończył Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, a następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową również w Katowicach (zawód wyuczony: malarz-tapeciarz)[2]. W okresie od 4 października 1979 r. do 14 lutego 1981 r. pracował jako malarz w Rejonowym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Katowicach-Ochojcu[3]. Ze względów zarobkowych 23 lutego 1981 r. zatrudnił się w KWK „Wujek” w Katowicach w charakterze pracownika dołowego[4].Był członkiem NSZZ „Solidarność”, jednak dokładna data jego wstąpienia do związku nie jest znana[5]. Bogusław Kopczak brał udział w proteście górników w KWK „Wujek” w dniach od 13 do 16 grudnia 1981r. 16 grudnia w czasie akcji pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe otrzymał postrzał w brzuch. Zginął na miejscu[6]. Z wykonanej w grudniu 1981 r. sekcji zwłok wynika, że kula przeszyła ciało na wylot uszkadzając organy wewnętrzne, bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny[7].

Bogusław Kopczak został pochowany 19 grudnia 1981r. w Katowicach na cmentarzu przy ul. Francuskiej, w pogrzebie brało udział około 200 żałobników[8]. Pogrzeb „zabezpieczało” 80 funkcjonariuszy MO i SB oraz batalion ZOMO[9].

Bogusław Kopczak pozostawił żonę Teresę z domu Lampka oraz osierocił córkę Katarzynę (ur. 1979 r.)[10].

29 sierpnia 1990 r. został pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami przez prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, zaś 7 grudnia 1992 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP Lecha Wałęsę[11]W 2015 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Ponadto upamiętniono go wraz z innymi górnikami poległymi 16 grudnia 1981, Pomnikiem ku czci Poległych Górników z KWK „Wujek” w dniu 16 grudnia 1981 roku w okresie stanu wojennego (1991).


[1] Odpis skrócony aktu zgonu, w zbiorach ŚCWiS, teczka Bogusław Kopczak.

[2] Ankieta kwestionariusz dot. Bogusława Kopczaka, wypełniona przez córkę Katarzynę Kopczak – Zagórną, w zbiorach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności; T. Kurpierz, J. Neja, Bogusław Kopczak, ES.

[3] Archiwum Centrum Usług Wspólnych, Akta Personalne Bogusława Kopczaka, nr 50008, kopia w ŚCWiS.

[4] Archiwum Centrum Usług Wspólnych, Akta Personalne Bogusława Kopczaka…; Ankieta kwestionariusz dot. Bogusława Kopczaka, wypełniona przez córkę Katarzynę Kopczak – Zagórną, w zbiorach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności; T. Kurpierz, J. Neja, Bogusław Kopczak, ES. O ekonomicznych przyczynach podjęcia pracy prze Bogusława Kopczaka w KWK „Wujek” w ankiecie wspomina córka.

[5] Ankieta kwestionariusz dot. Bogusława Kopczaka, wypełniona przez córkę Katarzynę Kopczak – Zagórną, w zbiorach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności; T. Kurpierz, J. Neja, Bogusław Kopczak, ES.

[6] Protokół oględzin i sekcji zwłok, Akta sądowe Mariana Okrutnego i 23 in., t. 1, k. 134-135, IPN Ka 693/1.

[7] Ibidem.

[8] Notatka służbowa dot. zabezpieczenia uroczystości pogrzebowych górników ofiar nielegalnej akcji strajkowej w KWK „Wujek” w dniu 16.12.1981 r., KWK Wujek – Grudzień-82, IPN Ka 063/154, s. 2.

[9] Plan zabezpieczenia uroczystości pogrzebowych na terenie m. Katowic, ibidem, s. 10-11.

[10] Ankieta kwestionariusz dot. Bogusława Kopczaka, wypełniona przez córkę Katarzynę Kopczak – Zagórną, w zbiorach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

[11] Ankieta kwestionariusz dot. Bogusława Kopczaka, wypełniona przez córkę Katarzynę Kopczak – Zagórną, w zbiorach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności; T. Kurpierz, J. Neja, Bogusław Kopczak, ES; Pismo Kancelarii Prezydenta RP Biuro Kadr i Odznaczeń w Warszawie skierowane do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach potwierdzające nadanie odznaczenia, Warszawa 03.11.2014r., w zbiorach ŚCWiS.