Wystawa prac poplenerowych

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac artystów, którzy wzięli udział w plenerze malarskim „Zanim kopalnia zniknie”. Odbędzie się on w czwartek, 21 września 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie ŚCWiS.

Zaprezentowane zostaną prace, przekazane przez artystów po plenerze i zakwalifikowane przez jury do zaprezentowania na wystawie, która będzie czynna w ŚCWiS do końca października 2023 r..

Plener odbył się w dniach 15-17 czerwca 2023 r. na terenie kopalni „Wujek”. Zadaniem uczestników było utrwalenie obiektów związanych z pacyfikacją kopalni „Wujek” w 1981 r. Twórcy mieli do wyboru dwie techniki: akryl lub olej na płótnie o wymiarach min. 50 x 70 cm. Do udziału zgłosiło się blisko 70 osób – plastycy, uczniowie, studenci szkół artystycznych oraz sympatycy malarstwa.

Przez trzy dni trwania pleneru artystami opiekowała się Monika Ziembińska-Wojczyk ze ŚCWiS. Pierwszego dnia za pędzle chwycili uczniowie katowickiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza, drugiego dnia studenci artystycznych szkół wyższych, trzeciego dorośli i seniorzy.

Organizatorem pleneru było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, a współorganizatorem Muzeum Historii Polski w Warszawie. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra” Edycja 2023.

Prace można zobaczyć w katalogu, który jest dostępny poniżej:

KATALOG „Zanim kopalnia zniknie”