Wakacyjne Warsztaty z Linorytu

Wakacje w ŚCWiS: W warsztatach podziemnej drukarni…. Kurs linorytu dla początkujących

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów artystycznych z grafiki warsztatowej.

Nauczymy się tworzyć linoryty od przygotowania projektu do druku.

Oferta skierowana do młodzieży od 13 roku życia.

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: +48 32 438 79 72

ŚCWiS zapewnia potrzebne przybory i materiały.

Ilość miejsc ograniczona!

Cena: 25 zł za cały cykl (5 spotkań)

 

PLAN SPOTKAŃ:

Zajęcia 1. 18 lipca 2022, 12:00 – 14:00 Czym jest linoryt? Wprowadzenie pojęć druk wypukły, matryca. Przygotowanie projektu pracy.

Zajęcia 2. 19 lipca 2022, 12:00 – 14:00 Przenoszenie projektu na płytę linorytniczą (tusz, kalka, aceton). Bezpieczeństwo pracy dłutkiem.

Zajęcia 3. 20 lipca 2022, 12:00 – 14:00 Drukowanie grafik.

Zajęcia 4. 21 lipca 2022,12:00 – 14:00 Jak zrobić kolorowy linoryt?. Przygotowanie projektów i matryc pod druk kolorowy.

Zajęcia 5. 22 lipca 2022,12:00 – 14:00 Linoryt i co dalej? Wybrane  strategie artystyczną.

 

ULOTKA – warsztaty linorytu