Upamiętnienie Janka Stawisińskiego

Tablica pamiątkowa ku czci Janka Stawisińskiego została odsłonięta 11 stycznia 2024 r. w holu Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

W tej szkole w 1979 r. uczył się Janek. Zrezygnował jednak z nauki i wyjechał do pracy w kopalni „Wujek”.

W koszalińskich uroczystościach upamiętniających Janka uczestniczyli przedstawiciele Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Michał Dzióbek i Jarosław Krajniewski. Z ich udziałem odbyły się dla młodzieży: wykład historyczny, warsztaty „drukarnia podziemna” i historyczne gry planszowe.

Jan Stawisiński został postrzelony w głowę przez ZOMO podczas pacyfikacji strajku 16 grudnia 1981 r. Aż do śmierci, 25 stycznia 1982 r., nie odzyskał przytomności. Zmarł w szpitalu w Katowicach-Ochojcu.