Upamiętnienie Biskupiego Komitetu Pomocy

Tablica upamiętniająca działalność w latach 80. ubiegłego wieku Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźnim została dziś (2.09) odsłonięta w Sosnowcu.

Umieszczono ją na ścianie kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie działał komitet. Tablicę ufundowały i uroczystość jej odsłonięcia zorganizowały miasto Sosnowiec i stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980”. Partnerem wydarzenia było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, którego dyrektor Robert Ciupa wziął udział w uroczystości.

Biskupie komitety niosące pomoc osobom uwięzionym i internowanym w stanie wojennym i w latach 80. powstawały w różnych polskich miastach. Sosnowiecki komitet został początkowo utworzony w parafii pw. św. Tomasza Apostoła, jednak trudne warunki lokalowe uniemożliwiały jego skuteczną działalność. Decyzją częstochowskiego biskupa Stefana Bareły (wówczas nie istniała jeszcze diecezja sosnowiecka) został przeniesiony do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Do stycznia 1983 r. komitet udzielił pomocy 212 osobom z terenu Sosnowca.

Opiekę nad komitetem z ramienia kurii biskupiej w Częstochowie sprawował ks. Zenon Raczyński, stronę świecką reprezentowała Halina Koniarska. Organizacyjnie jednak punkty pomocowe utworzone w Zagłębiu Dąbrowskim podlegały bliższemu terytorialnie Biskupiemu Komitetowi Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.