Spacer z odkrywaniem tajemnic

W tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa zaprosiliśmy chętnych na spacer „Tajemnice Lasów Murckowskich”. W sobotę, 9 września, rano stawiła się pokaźna grupa osób zainteresowanych odkrywaniem niematerialnego dziedzictwa naszej okolicy.

Spacerowiczów poprowadził Michał Dzióbek, historyk, regionalista ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, przewodnik turystyczny oraz przodownik turystyki pieszej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Trasa prowadziła z zabytkowego osiedla robotniczego w Murckach przez pradawną osadę Siągarnia, trutowisko Hamerla do XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach. Po drodze można było podziwiać pomniki przyrody, rezerwat oraz  różnorodne krajobrazy: łąki śródleśne, rzeki, stawy, pola uprawne. Uczestnicy mieli też niepowtarzalną okazję, by wejść na dostrzegalnię przeciwpożarową w Murckach i spojrzeć na świat z najwyższego miejsca w Katowicach.