ŚCWiS przyjęte do Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia (PEMC) przyjęła do swojego grona Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Od roku ŚCWiS miał status kandydata, a ostateczna decyzja o włączeniu naszej instytucji do PEMC została przegłosowana na zjeździe platformy w Warszawie, w pierwszym dniu trzydniowych obrad, 5 grudnia 2023 r.

PEMC jest międzynarodową organizacją pozarządową non-profit, działa na rzecz rozszerzenia wiedzy o reżimach totalitarnych XX w. Zrzesza blisko 70 instytucji oraz organizacji z 20 krajów Europy i Ameryki Północnej, które zajmują się badaniami, dokumentacją, podnoszeniem świadomości, edukacją na temat tych reżimów.

Polskie instytucje należące obecnie do platformy to: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacja Ośrodka Karta, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

Platforma Europejskiej Pamięci została założona 14 października 2011 r. w Pradze przez 20 członków założycieli z 12 państw UE. Jej utworzenie zostało poparte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Platforma organizuje m.in. konferencje międzynarodowe, przygotowała wystawę objazdową „Totalitaryzm w Europie”, która prezentowana była w 22 dużych miastach w 19 krajach Europy i Ameryki Północnej. Opracowała też materiały dla uczniów szkół średnich „Abyśmy nie zapomnieli. Pamięć totalitaryzmu w Europie”, która ukazała się dotychczas w siedmiu językach (w tym po polsku). Wydała także edukacyjną grę planszową „Za żelazną kurtyną” (wersja angielska i czeska). Stworzyła również nagrodę dla osobistości, które wyróżniły się w stawianiu oporu i działaniu przeciwko totalitaryzmowi w Europie. Ważną częścią działalności PEMC jest projekt „SPRAWIEDLIWOŚĆ 2.0”, którego celem jest wymierzenie międzynarodowej sprawiedliwości za zbrodnie komunistyczne.

Odwiedź stronę internetową PEMC