„Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności”

Zapraszamy na promocję książki historycznej i spotkanie z autorem. Naszym gościem będzie Marcin Zaremba, autor publikacji  „Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak.

Termin: piątek, 27 października 2023 r., godz. 13.00
Miejsce: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, ul. Wincentego Pola 38, Katowice

W notatce promocyjnej wydawnictwo Znak pisze:

Czy pojawienie się kryzysu po okresie długotrwałej poprawy warunków życia mogło doprowadzić do rewolucji roku 1980?

Marcin Zaremba uzupełnia i dokonuje rewizji stanu wiedzy na temat genezy rewolucji Solidarności. Jego książka objaśnia przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. Jest także fascynującą podróżą odkrywającą mechanizmy funkcjonowania PRL-owskiego społeczeństwa.

Jak na nastroje społeczne wpływała zachodnia muzyka czy prasa dostępna w czasach gierkowskiego otwarcia na świat? W jaki sposób wcześniejsze bunty i zrywy kształtowały pamięć zbiorową Polaków?

W rozważaniach Marcina Zaremby mitologizowane czasy gierkowskie stają się tytułowym „wielkim rozczarowaniem”, kiedy „okazało się, że «bigos» się skończył, kolejki pod sklepami wydłużyły jak nigdy dotąd, a w głowach pozostała myśl, że może być lepiej”.