Promocja książki „Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ Solidarność przez SB 1980-1982”

Zapraszamy na spotkanie promujące książkę dr. Grzegorza Majchrzaka pt. „Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ Solidarność przez Służby Bezpieczeństwa 1980-1982” do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Wydarzenie odbędzie się 19 maja o godzinie 17:00. Spotkanie będzie prowadzić dr Dariusz Węgrzyn.

Tematem publikacji są działania Służby Bezpieczeństwa wobec kierowniczych organów NSZZ „Solidarność” prowadzone w latach 1980–1982. Obejmowały one infiltrację władz związku, jego agencji i organów prasowych oraz I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, a także przygotowania do „odbudowy” związku po jego uprzednim rozbiciu.