Pojedynek na argumenty

Uczniowie z trzech śląskich szkół wzięli udział w debacie oksfordzkiej, którą 7 czerwca 2023 r. zorganizowała w siedzibie Śląskiego> Centrum Wolności i Solidarności, działająca od niedawna Rada Młodzieżowa ŚCWiS.

Do debaty zgłosiły się: III Liceum Ogólnokształcące im.A. Mickiewicza w Katowicach, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach i Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Spotkanie otworzył ze strony organizatora Karol Chwastek, a zebranych przywitała, w imieniu dyrektora ŚCWiS Anna Szewczyk, pełnomocnik dyrektora ds. administracyjnych.

4-osobowe drużyny mierzyły się na argumenty w ramach dwóch tematów: „Generał Wojciech Jaruzelski został słusznie pochowany z honorami wojskowymi” oraz „Zamykanie kopalń węgla kamiennego przyniesie więcej korzyści niż szkód”. Zgodnie z zasadami debat oksfordzkich, przed każdym erystycznym pojedynkiem poszczególne drużyny losowały stanowisko, jakie miały zająć w ramach danej debaty: propozycji bądź opozycji. Każdy z mówców miał 5 minut na wygłoszenie swojej mowy, można było zadawać pytania drużynie przeciwnej oraz zgłaszać stanowisko „ad vocem”. W wypowiedziach dyskutantów nie brakowało emocji, a także prób pochwycenia rywali na błędnej argumentacji. Debaty toczyły się jednak z dużą kulturą i nie mniejszym zaangażowaniem.

Całość prowadziła marszałek debaty Andżelika Blinda. W jury zasiedli historycy ze ŚCWiS, Aneta Kuberska-Bębas i Jarosław Krajniewski oraz Maciej Szkróbka.

Oto relacja fotograficzna:

1. Przygotowania i przywitania:

2. Gorące debaty:

3. Podsumowania i podziękowania: