Odwiedziny młodzieży dzięki Fundacji JSW

Od początku roku szkolnego 2023/24 naszą wystawę odwiedziło 37 grup młodzieży z kilku gmin górniczych. Ich przyjazd był możliwy dzięki porozumieniu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z Fundacją JSW, która sfinansowała projekt „Górnicza tożsamość – Wujek ‘81”. Wizytę w ŚCWiS w ramach tego projektu złożyły w sumie 742 młode osoby.

Podczas lekcji, które odbywały się w ŚCWiS młodzi ludzie poznawali tło społeczne, gospodarcze i polityczne wydarzeń z grudnia 1981 roku. Dowiedzieli się także, z czego wynikała fala strajków w 1980 roku, czym był „karnawał Solidarności” oraz porozumienia sierpniowo-wrześniowe (w tym porozumienie Jastrzębskie), a wreszcie jak przebiegał stan wojenny i brutalne pacyfikacje kopalń w Jastrzębiu-Zdroju i w Katowicach.

Młodzież wzięła też udział w warsztatach, które pokazały jak funkcjonowały podziemne drukarnie w okresie PRL, jakimi materiami i sprzętem wówczas dysponowano oraz jakie były metody kolportażu podziemnych wydawnictw.

Na zakończenie wizyty uczniowie otrzymywali katalogi wystawy, które będą dla nich zarówno pamiątką, jak i swego rodzaju podręcznikiem historii.

Dziękujemy Fundacji JSW za wsparcie. Goszczące u nas w ramach tego projektu szkoły to:
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
Zespół Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju
Zespół Szkół nr 6 Technikum nr 4 w Jastrzębiu (Sobieskiego)
Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu (Jana Pawła II)
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku