Nasze nowe publikacje

Krótko przed końcem 2023 roku ukazały się dwie nowe publikacje, wydane nakładem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Są to propozycje o dwóch odmiennych funkcjach.

Pierwsza to wspomnienia czterech postaci odgrywających bardzo ważne role w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” w czasie powstawania i organizowania pracy związku w latach 1980-81. Książka nosi tytułLiderzy. Relacje Andrzeja Rozpłochowskiego, Leszka Waliszewskiego, Tadeusza Jedynaka i Jana Ludwiczaka z działalności w NSZZ »Solidarność« w latach 1980-1981.
Jak podkreśla we wstępie dyrektor ŚCWiS, Robert Ciupa, „Te cztery historie, jakże różnych ludzi, pokazują z odmiennych perspektyw zupełnie inne oblicze »Solidarności« od tego, jakie spotykamy w opracowaniach naukowych. […] Prezentowane wspomnienia […] pokazują sporo tzw. kuchni związkowej. Ludzie »Solidarności«, w tym owi czterej liderzy, musieli sobie poradzić z wieloma problemami – jak stworzyć niezależny związek zawodowy, jak walczyć o prawa pracownicze w wymiarze nie tylko danego regionu, ale wręcz zakładu pracy, jak porozumieć się między sobą, jak i z lokalnymi ośrodkami władzy i, co najistotniejsze, jak stosować demokratyczne procedury w niedemokratycznym kraju przez ludzi, którzy urodzili się po 1945 roku i demokracji tak naprawdę nigdy dotąd nie doświadczyli? Czy to się udało w pełni, czy nie było potknięć?”

Odpowiedzi przynoszą opublikowane wspomnienia, zebrane i opracowane przez historyka ŚCWiS, dr. Dariusza Węgrzyna.

Książka liczy 128 stron, cena 16 zł. Do nabycia w ŚCWiS.

Druga pozycja to katalog Katowickie pomniki i tablice pamiątkowe.
Jest to spis 502 pomników i tablic pamiątkowych na terenie miasta Katowice. Jak wyjaśnia we wstępie Michał Dzióbek, w książce zostały zebrane upamiętnienia osób i wydarzeń mających wymiar społeczny, pominięto upamiętnienia osobiste. Praca nie obejmuje też obiektów o funkcji sakralnej, a nie pomnikowej – krzyży, kapliczek, wolnostojących figur świętych itp.

Katalog został podzielony na 22 części – każda obejmuje inną dzielnicę miasta. Pomników i tablic nieustannie przybywa, dlatego autor opracowania zastrzega, że książka oddaje stan z początku 2022 roku.

Książka liczy 256 stron, cena 40 zł. Do nabycia w ŚCWiS.

O wszystkich publikacjach ŚCWiS i zakupach przez internet przeczytasz TUTAJ.