Młodzież poznała teatr lat 80.

Młodzi ludzie mieli w pierwszym dniu wiosny, 21 marca 2024 r., niecodzienną okazję spotkania z rzeczywistością teatralną lat 80. XX w. Na Scenie w Malarni w Teatrze Śląskim w Katowicach grupa teatralna z Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie wystawiła spektakl „Teatr domowy stanu wojennego”. Potem odbył się wykład Jerzego Brukwickiego. Organizatorem było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Kilkudziesięcioosobowa publiczność, w większości uczniowie katowickiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza, usłyszała piosenki i recytowane teksty pochodzące z okresu stanu wojennego i kolejnych lat, wśród nich tak popularne w tamtym czasie utwory, jak np. „Psalm stojących w kolejce”, czy „Mury”. Recytacje odnosiły się głównie do wydarzeń w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. i żałoby po zabitych wtedy górnikach.

Spektakl poprzedziły krótkie wprowadzenia, które wygłosili twórca chorzowskiego teatru Andrzej Król i współpracujący z młodymi aktorami ks. Antoni Klemens.

Natomiast po widowisku wykład „Teatr niepokorny. Niezależne życie teatralne  w Polsce w latach 80. XX w.” wygłosił Jerzy Brukwicki, warszawski krytyk sztuki i współtwórca ruchu kultury niezależnej w PRL, organizator w latach 80. licznych wystaw niezależnej od cenzury sztuki. Przypomniał m.in. jak wielu artystów teatralnych od początku zaangażowało się w przemiany społeczne rozpoczęte strajkami w lecie 1980 r. Pokazał młodzieży także kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć dokumentujących plakaty i spektakle teatralne tamtego okresu.