„Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy”

Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, we współpracy z X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach, realizują projekt „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”. Projekt ma na celu rozbudzanie zainteresowania historią współczesną, kształtowanie szacunku wobec bohaterów, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej, wspieranie młodzieży w rozwoju i poszerzaniu własnych zainteresowań.

W ramach projektu odbędą się następujące konkursy dla uczniów i nauczycieli:

  1. Konkurs publicystyczny: „Śledztwo dziennikarskie – reportaż”. Wydarzenia 1981 r. w kopalni „Wujek” w kontekście historycznym i politycznym.

  2. Konkurs teatralny: Wydarzenia 1981 r. w kopalni „Wujek” w ujęciu literackim i aktorskim.

  3. Konkurs plastyczny: Wydarzenia 1981 r. w kopalni „Wujek” w ujęciu twórców komiksu.

  4. Konkurs muzyczny: Wydarzenia 1981 r. w kopalni „Wujek” w ujęciu poetycko-wokalnym.

  5. Konkurs nauczycielski: Wydarzenia 1981 r. w kopalni „Wujek” tematem zajęć dla młodzieży dotyczących najnowszej historii.

  6. Konkurs uzyskania tytułu „Aktywna szkoła”: za udział uczniów w zwiedzaniu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz aktywny udział w konkursach organizowanych w ramach projektu.

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursów upływa 28 lutego 2023 r.

Prace konkursowe należy przesyłać do 19 maja 2023 r.

Osoby do kontaktu:

Koordynator: X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach, Bogdan Starzyczny, e-mail: wujek81@xlo.pl, tel. 32 259 77 59,

Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Joanna Końska, tel. 32 606 30 14.

Regulaminy konkursów:

regulamin-konkursu-publicystycznego-1

regulamin-konkursu-teatralnego-1

regulamin-konkursu-plastycznego-1

regulamin-konkursu-muzycznego-1

regulamin-konkursu-nauczycielskiego-1_1

regulamin-konkursu-uzyskania-tytulu-aktywna-szkola-1