Finał Wojewódzkiego Konkursu „W moich oczach Polska Niepodległa”

W dniu 8 listopada o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach ul. Gallusa 5, odbędzie się finał wojewódzkiego konkursu plastycznego „W moich oczach Polska Niepodległa”, którego celem było wyłonienie najlepszej pracy plastycznej poświęconej tematom związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Poprzez konkurs włączamy się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest on adresowany do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w województwie śląskim i został objęty patronatem honorowym Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Katowice oraz Poczty Polskiej. Na konkurs zostało nadesłanych ponad 260 prac plastycznych przez uczniów z całego obszaru województwa śląskiego.

Podczas finału zostaną zaprezentowane zwycięskie oraz wyróżnione prace. W programie przewidziane jest także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z Chórem Akademii Muzycznej w Katowicach.

Najlepsza wyłoniona praca zostanie wydana przez Pocztę Polską w formie pocztówki.

Gratulujemy wszystkim uczestników!