Debaty oksfordzkie młodzieży

Uczniowie z trzech śląskich szkół wzięli udział w debacie oksfordzkiej, którą 3 kwietnia 2024 r. zorganizowała w siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Rada Młodzieżowa ŚCWiS.

Do debaty zgłosiły się: III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach i Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Młodych uczestników i ich opiekunów przywitał dyrektor ŚCWiS Robert Ciupa, podkreślając jak ważna jest umiejętność publicznej debaty. Następnie czteroosobowe drużyny mierzyły się na argumenty. Każda z debat odbyła się na inny, zadany przez organizatorów temat:

■ Teza I: Ta izba uważa, iż jako Minister Edukacji wprowadziłaby naukę języka śląskiego w szkołach.
Infoslajd: Nieobowiązkowe lekcje języka śląskiego finansowane byłyby przy pomocy pieniędzy państwowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Województwa Śląskiego

■ Teza II: Ta izba uważa, iż w polskiej podstawie programowej powinno zwiększyć się ilość materiału poświęconego historii najnowszej.
Infoslajd: Poszerzenie podstawy programowej obejmowałoby takie przedmioty jak Historia oraz Historia i Teraźniejszość we wszystkich polskich szkołach ponadpodstawowych.

■ Teza III: Ta izba uważa, że w ramach oporu przeciwko systemowi komunistycznemu w Polsce, pokojowe działania reprezentowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę były słuszniejsze niż aktywny opór przeciw władzy państwowej.

Zgodnie z zasadami debat oksfordzkich, przed każdym erystycznym pojedynkiem poszczególne drużyny losowały stanowisko, jakie miały zająć w ramach danej debaty – propozycji bądź opozycji. Każdy z mówców miał 5 minut na wygłoszenie swojej mowy, można było zadawać pytania drużynie przeciwnej oraz zgłaszać stanowisko ad vocem. Debaty toczyły z dużą kulturą i nie mniejszym zaangażowaniem.
Najlepiej, zdaniem jury, wypadła drużyna z LO im. Mickiewicza.

Całość prowadziła marszałkini debaty Andżelika Blinda. W jury zasiedli historycy ze ŚCWiS: Aneta Kuberska, Jarosław Krajniewski i Karol Chwastek.