2017

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie


Centrum Edukacji w Zabrzu


I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach


II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie


II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie


IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie


IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich oraz Gimnazjum nr 9 w Gliwicach


IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu


IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie im. Miłośników Ziemi Śląskiej


Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa nr 8 w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie


Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach


Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 54 w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach


Technikum Energetyczne w CKZiU w Jaworznie


Technikum nr 4 w ZSTiO w Katowicach


Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w CKZiU w Jaworznie


Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie ORNONTOWICE


Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie


Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie


Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej


Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach


Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera Pierwszego Wojewody Śląskiego


Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach


Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie


Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu


Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach


Zespół Szkół Zawodowych nr 6 w Katowicach