Relacje świadków

Nasz projekt "Notacje historyczne – śląska opozycja" dotyczy zbierania relacji osób, które były zaangażowane w działalność opozycyjną w latach 80., działali w takich organizacjach jak np. NSZZ „Solidarność”, Solidarność Walcząca, Konfederacja Polski Niepodległej, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Zbieramy i publikujemy również relacje osób, które m.in. brały udział w strajkach (lub były zaangażowane w pomoc strajkującym); były aresztowane, zatrzymane, internowane, redagowały, drukowały i kolportowały podziemną prasę; brały udział w demonstracjach i akcjach ulotkowych.