Wydawnictwa

Nasze publikacje można zamówić za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@scwis.pl) oraz pod numerem telefonu 32 601 21 08. Zakupione książki można odebrać osobiście w ŚCWiS lub zamówić przesyłkę pocztową, wówczas do ceny książki należy doliczyć koszt przesyłki.