Relacje świadków

Jesteś tutaj: Karnawał "Solidarności"  Wolna prasa  Zenon Pigoń

Zenon Pigoń

Zenon Pigoń, ur. 29 czerwca 1940 r. w Radziwiłłowie na Wołyniu. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Częstochowie (1961 r.), Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1974 r.).

Od września 1980 r. w „Solidarności”; przewodniczący Komisji Okręgowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej, od kwietnia do grudnia 1981 r. współredaktor niezależnego pisma „Dążenia”, w marcu 1981 r. redaktor naczelny miesięcznika „Konkretnie”, członek Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania, wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania.

Po 13 grudnia 1981 r. członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Bytomiu, 22 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w styczniu 1982 r. aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, 18 lutego 1982 r. skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata; 18 kwietnia 1982 r. w wyniku rewizji prokuratorskiej Sądu Najwyższego nakazał odwieszenie wykonania kary, od kwietnia do czerwca 1982 r. ukrywał się w Warszawie, w czerwcu 1982 r. wykonywanie kary odroczono ze względu na stan zdrowia; zwolniony z pracy. Od września 1982 r. do maja 1983 r. redaktor naczelny podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”; od 27 kwietnia 1983 r. zatrzymany w Częstochowie z nakładem, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, przewieziony do Aresztu Śledczego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, zwolniony po 48 godz. 1984-1989 własna działalność gospodarcza.

Poseł na sejm I kadencji.

Za: Encyklopedia Solidarości


 

Pozostałe relacje świadka: