Relacje świadków

Jesteś tutaj: Karnawał "Solidarności"  Strajki  Wacław Mauberg

Wacław Mauberg

Wacław Mauberg (ur. 31 VII 1931 r. w Warszawie) – Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. We wrześniu 1980 r. inicjator powstania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Biprokwas w Gliwicach. Internowany od 13 XII 1981 r. do 14 VII 1982 r. Od 1989 r. do 1990 r. wiceprzewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1990-1993 Przewodniczący Rady Miasta Gliwice.

Pozostałe relacje świadka: