Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Noc generała  Teresa Brodzka

Teresa Brodzka

Teresa Jasińska-Brodzka, ur. 18 lutego 1939 r. w Bucniowie (obecnie Ukraina). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1981 r.doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od września 1980 r. w „Solidarności”, od września 1980 r. przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zabrzu, następnie Komisji Zakładowej.

19 grudnia 1981 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Lublińcu, Darłówku i Gołdapi, zwolniona 14 lipca 1982 r.; zwolniona z pracy, 1983 r. postanowieniem Sądu Pracy przywrócona. 1982 – 1984 z własnej inicjatywy, poza strukturami „Solidarności”, prowadziła ewidencję represjonowanych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, 1984-1985 przekazywała rodzinom pomoc finansową z funduszu śląskiej Regionalnej Komisji Wykonawczej; kolporterka wydawnictw podziemnych. 1984-1989 przedstawicielka Komitetu Helsińskiego na Region Śląsko-Dąbrowski; w sierpniu 1988 r. członek sztabu wspomagającego strajki, znajdującego się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: