Relacje świadków

Jesteś tutaj: Karnawał "Solidarności"  Kryzys bydgoski  Tadeusz Jedynak

Tadeusz Jedynak

Tadeusz Jedynak, ur. 16 kwietnia 1949 r. w Niesadnej k. Garwolina, zm. 31 maja 2017 r. w Sosnowcu. Ukończył Technikum Budowlane w Płocku (1970 r.); absolwent Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu (2010 r.).

Od 29 sierpnia do 3 września 1980 r. uczestnik strajku, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy kopalni „Manifest Lipcowy”, sygnatariusz porozumienia jastrzębskiego. Od września 1980 r. w „Solidarności”; członek i wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Jastrzębie. Od września 1980 r. do marca 1981 r. członek komisji mieszanej zajmującej się problemami Śląska i górnictwa; współtwórca, członek zespołu redakcyjnego niezależnego pisma „Nasza Solidarność. Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego «Solidarność» Jastrzębie”. Od 12 lutego 1981 r. w Tymczasowym Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej, od 22 lutego 1981 r. wiceprzewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska i Zagłębia, w lipcu i grudniu delegat na I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, członek Komisji Krajowej.

13 grudnia 1981 r. zatrzymany na Dworcu Głównym w Katowicach, internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach; od marca 1982 r. w Zabrzu-Zaborzu, od maja 1982 r. w Nowym Łupkowie: wydawca pisma internowanych „Nasza Krata”, uczestnik głodówek i in. akcji protestacyjnych, od grudnia w Katowicach, zwolniony 23 grudnia 1982 r. Od czerwca 1983 r. w ukryciu, przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Tymczasowej Komisji Krajowej. Od 17 czerwca 1985 r. aresztowany w Warszawie, 11 września 1986 r. zwolniony na mocy amnestii. We wrześniu 1986 r. wszedł w skład jawnej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”, 7 października 1986 r. Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wielokrotnie zatrzymywany i skazywany na grzywny przez kolegium ds. wykroczeń. W lutym 1988 r. uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W lipcu 1988 r. wyjechał do Australii; na wieść o wybuchu strajków powrócił do Jastrzębia-Zdroju i przedostał się na teren strajkującej kopalni „Manifest Lipcowy”; od końca sierpnia 1988 r. uczestnik strajku. W lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole górniczym. Poseł na Sejm II i III kadencji.

Za: Encyklopedia Solidarności

Pozostałe relacje świadka: