Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Kopalnia Wujek  Stanisław Płatek

Stanisław Płatek

Stanisław Płatek, ur. 5 lutego 1951 r. w Katowicach. Ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących w Katowicach (1979 r.).

Od 1 do 3 września 1980 r. uczestnik strajku w kopalni „Wujek”, od września 1980 r. w „Solidarności”, od grudnia 1980 r. sekretarz Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” kopalni „Wujek”.

od 13 do 16 grudnia 1981 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego w kopalni „Wujek”; 16 grudnia 1981 r. ranny podczas pacyfikacji, przewieziony do szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, internowany; 31 grudnia 1981 r. aresztowany, do czerwca 1982 r. w Okręgowym Szpitalu Więziennym w Bytomiu. 9 lutego 1982 r. wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 4 lata więzienia, osadzony w Areszcie Śledczym w Zabrzu, następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, w lutym 1983 r. zwolniony ze względu na stan zdrowia, w lipcu 1983 r. objęty amnestią. Kolporter pism podziemnych (m.in. „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Górnik Polski”, „Wujek”) na terenie Katowic.

Od 1989 r. członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników Kopalni „Wujek” w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r., od 1991 r. do 1998 r. i od 2012 r. do 2016 r. przewodniczący (od 16 grudnia 1994 r. przekształconego w Społeczny Komitet Pamięci Górników Kopalni „Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r.).

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: