Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Internowania  Stanisław Kruszyński

Stanisław Kruszyński

STANISŁAW KRUSZYŃSKI

Stanisław Kruszyński, ur. 11 lipca 1950 r. w Łęgowie, pow. gdański. Ukończył technikum ekonomiczne w Tczewie (1969), uzyskał absolutorium na wydziale teologicznym KUL (1975), w Holandii ukończył akademię administracyjną (1997) i studium diakonatu stałego (2003).

Studia filozoficzne w WSD w Pelplinie (1969-1972) oraz teologiczne w KUL w Lublinie (1972-1975), od 1 VIII 1975 r. pracownik Księgarni św. Wojciecha w Lublinie. Uczestnik duszpasterstwa rodzin diecezji lubelskiej, duszpasterstwa akademickiego Ojców Dominikanów w Lublinie i środowiska Pisma młodych katolików Spotkania. Rozpracowywany przez SB: TEOK 1969-1972, SO Ciemnogród, SOR Kolporter, SOS Kłodobok, SO Zorza. Aresztowany 23 X 1975 r., skazany z art. 271 §1 k.k. na 6 miesięcy pozbawienia wolności za rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Po zwolnieniu z więzienia 23 IV 1976 r. bezrobotny, pomoc w gospodarstwie rolniczym teściów. Od 1 X 1976 r. kierownik antykwariatu Bibliofil Domu Książki w Opolu. Zwolniony z pracy 14 I 1978 r. za przekazywanie KOR (Bogdan Borusewicz) pomocy finansowej dla ofiar wydarzeń radomskich 1976 r. Współpracownik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) i  Komitetu Pracowniczego Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach (Kazimierz Świtoń), bezrobotny, pomoc w gospodarstwie rolniczym teściów. Od 1 VIII 1978 r. do 31 XII 1980 r. księgarz w Księgarni św. Jacka w Katowicach oraz katecheta młodzieży w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. 23 X 1980 r. członek-założyciel i sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) w Katowicach. Członek honorowy KIK 6 IV 2019.

Od 1 I 1981 r. do 13 XII 1981 r. specjalista, następnie kierownik działu prezydialnego i rzecznik prasowy MKZ, następnie Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność w Katowicach oraz redaktor dziennika Wiadomości katowickie”, ul. Stalmacha 17 (przewodniczący Andrzej Rozpłochowski). Po I Walnym Zjeździe Delegatów 28 VII 1982 r. kierownik działu organizacji ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, ul. Szafranka 2. Internowany od 1 I 1982 r. do 19 XI 1982 r. kolejno w areszcie KW MO w Katowicach oraz w zakładach karnych w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Reszowie-Załężu i Nowym Łupkowie.

Od 1 XII 1982 r. do 18 VIII 1986 r. redaktor Wydawnictwa św. Jacka w Katowicach, kierownik sekcji historycznej KIK i działacz podziemnych struktur NSZZ S. Szykanowany przez SB,  zwolniony z pracy w wydawnictwie. Od 20 VIII 1986 r. uchodźca polityczny w Holandii.

Odznaczenia: Krzyż Wolności i Solidarności 27 VIII 2015 r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 7 VIII 2020 r.

 

Pozostałe relacje świadka: