Relacje świadków

Jesteś tutaj: W podziemiu  Świadkowie  Stanisław Kowolik

Stanisław Kowolik

Stanisław Kowolik, ur. 4 listopada 1953 r. w Piekarach Śląskich. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny. Studia podyplomowe: Wydz. Prawa i Administracji UŚl (1994 r.), Instytut Socjologii, Wydz. Filozoficzny UJ (2001 r.), Ośrodek Studiów Europejskich UŚl (2002 r.). Absolwent Wydziału Teologii KUL (2003 r.). Doktorant Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Od września 1980 r. w „Solidarności”, członek Komisji Zakładowej w Proerg w Gliwicach oddział Tarnowskie Góry.

Po 13 grudnia 1981 r. działacz podziemia, organizator konspiracyjnych spotkań; 1 marca 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 27 kwietnia 1982 r. aresztowany, 20 maja 1982 r. skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Ponownie internowany 30 sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 30 listopada 1982 r. 1984-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1985 r. współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przewodniczący delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej w Tarnowskich Górach. 1985-1988 autor (ps. Tomasz, Karol Wiktorski), redaktor i drukarz podziemnego pisma „Anty-k”. W lutym 1988 r. uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, w lutym 1989 r. Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Poseł na Sejm RP II kadencji. 1991-1994 zastępca burmistrza Tarnowskich Gór. Od 2006 r. radny Tarnowskich Gór.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: