Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Internowania  Romuald Kozłowski

Romuald Kozłowski

Romuald Kozłowski, ur. 6 I 1952 r. w Świętochłowicach, inżynier i pracownik Zakładów Urządzeń Technicznych „Zgoda” w Świętochłowicach, gdzie w IX 1980 r. tworzył NSZZ „Solidarność”. Internowany od 13 XII 1981 r. do 18 I 1982 r. W 1984 r. wyjechał ze Świętochłowic do Poznania.

Pozostałe relacje świadka: