Relacje świadków

Jesteś tutaj: Strajki 1988  Michał Luty

Michał Luty

Michał Luty, ur. 27 września 1951 r. w Pionkach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1975 r.).

współorganizator, członek Komisji Zakładowej w IPTiF; w 1981 r. oddelegowany do pracy w Zarządzie NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, współorganizator i kierownik Wszechnicy Górnośląskiej.

1 lutego 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Grodkowie, zwolniony w sierpniu 1982 r.; 1982-1983 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach. W 1983 r. współpracownik redakcji podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, odpowiedzialny za druk. W 1983 r. współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. W grudniu 1983 r. aresztowany m.in. pod zarzutem kradzieży maszyn poligraficznych z Huty Katowice (sprzęt „Solidarności” ukryty po 13 grudnia 1981 r.), przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach, 21 marca 1985 r. skazany na 3 lata więzienia, 22 marca 1985 r. zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z z pracy, 1985-1987 zatrudniony w Spółdzielni Techniczno-Montażowej Technomont w Dąbrowie Górniczej. Kolporter podziemnych wydawnictw, współpracownik redakcji „Tygodnika Mazowsze”, przekazywał informacje z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1986-1988 członek Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w lutym 1988 r. uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej odpowiedzialny za druk biuletynów związkowych; wydawca organu Regionalnej Komisji Wykonawczej – „Kuriera Katowickiego”. Podczas strajków w sierpniu 1988 r. członek sztabu wspomagającego strajki znajdującego się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W 1988 r. zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Katowicach. W lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W latach 1998-2002 radny Katowic. W latach 2000-2002 i 2006-2008 wiceprezydent Katowic.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: