Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Strajki  Marek Skwarczyński

Marek Skwarczyński

Marek Skwarczyński, ur. 5 kwietnia 1955 r. w Częstochowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Częstochowie (1973 r.).

21-22 sierpnia 1980 r. współorganizator strajku w Fazosie, przewodniczący Komitetu Strajkowego; wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej; współorganizator i wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej, następnie Międzyzakładowej Komisji Zakładowej w Tarnowskich Górach, od czerwca 1981 r. członek Prezydium Zarządu Podregionu NSZZ „Solidarność” Tarnowskie Góry.

14-17 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w Fazosie, wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego; 21 grudnia 1981 r. aresztowany, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Zabrzu, 16 lutego 1982 r. skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku więzienia, osadzony w Zakładzie Karnym w Raciborzu (uczestnik 6-dniowej głodówki), Wrocławiu (uczestnik 7-dniowej głodówki) i Strzelinie; w maju 1983 r. zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; w lutym 1982 r. zwolniony z pracy.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: