Relacje świadków

Jesteś tutaj: Ku nowej Polsce  Świadkowie  Marek Kempski

Marek Kempski

Marek Kempski, ur. 13 III 1960 r. w Gliwicach. W latach 1981-1989 pracownik KWK Sośnica. Od 1982 r. współpracownik „Manifestacji Gliwickiej”, następnie RKW. Od 1985 r. kolporter oraz współredaktor czasopisma „Wokół Nas”. W II 1989 r. uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. W 1989 r. wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy. W latach 1989-1997 oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu. Od 1992 r. do 1997 r. przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1997-1999 wojewoda katowicki, 1999-2000 wojewoda śląski. Rozmawiali Karol Chwastek i Marek Lyszczyna.

Pozostałe relacje świadka: