Relacje świadków

Jesteś tutaj: W podziemiu  Papieskie pielgrzymki  Maciej Wojciechowski

Maciej Wojciechowski

Maciej Wojciechowski, ur. 22 sierpnia 1964 r. w Bierutowie k. Oleśnicy. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych (1988 r.), 1988-1990 student Podyplomowych Dziennych Studiów Dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Wrzesień-grudzień 1981 r. działacz Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej, 1981-1983 niezależnych struktur ZHP w Krapkowicach, gdzie mieszkał.

1982-1989 kolporter pism podziemnych, m.in. „WiN”, niskonakładowego pisma organizacji Wolność i Niepodległość, „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień”, „PIK”, „WiS”, „Kontra”, „Bez Retuszu”. Luty-kwiecień 1982 r. członek młodzieżowej organizacji Wolność i Niepodległość, 16 kwietnia 1982 r. uczestnik akcji (z Joachimem Bekersem i Jerzym Golczukiem) obrzucenia kamieniami willi komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Opolu płk. Juliana Urantówki i rozrzucenia w jego ogrodzie ulotek w odwecie za zatrzymanie w marcu 1982 r. działaczy WiN. 19 kwietnia 1982 r. aresztowany, umieszczony w Areszcie Śledczym w Opolu, 5 czerwca 1982 r. skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu na pobyt w zakładzie poprawczym w zawieszeniu na 3 lata. 1982-1987 w Konfederacji Polski Niepodległej, 1987 r. komendant Organizacji Młodzieżowej Konfederacji Polski Niepodległej Strzelec; w czerwcu 1987 r. skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Częstochowie na karę grzywny za trzymanie transparentu Konfederacji Polski Niepodległej podczas mszy papieskiej w Częstochowie. 1983-1989 członek podziemnych struktur studenckich na UŚl., od 1986 r. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UŚl.; 1988-1989 członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, uczestnik zjazdów krajowych w Lublinie, Warszawie i Krakowie; drukarz i członek redakcji podziemnego pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów „Kontra”, następnie „Bez Retuszu”; w lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie jako korespondent pisma „Bez Retuszu”. 1988-1990 współpracownik Solidarności Walczącej. Członek Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: