Relacje świadków

Jesteś tutaj: Codzienność  Leszek Waliszewski

Leszek Waliszewski

Leszek Zygmunt Waliszewski, ur. 30 marca 1953 r. w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, elektronik-informatyk (1976 r.).

29-30 sierpnia 1980 r. uczestnik strajku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego; przewodniczący Fabrycznej Komisji Założycielskiej, od października 1980 r. przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej Tychy, w lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od lipca 1981 r. przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, członek Prezydium Komisji Krajowej.

13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie, Uhercach, ponownie w Katowicach, 23 grudnia 1982 r. zwolniony.

1983-1994 na emigracji w USA.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: