Relacje świadków

Jesteś tutaj: W podziemiu  Prasa i książki  Leszek Polmański

Leszek Polmański

Leszek Polmański, ur. 10 sierpnia 1960 r. w Piekarach Śl. Ukończył Technikum Budowlane w Bytomiu (1980 r.). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologiczny (1993 r. absolutorium).

2-3 września 1980 r. uczestnik strajku w kopalni „Andaluzja”.

14-17 grudnia 1981 r. współorganizator i uczestnik strajku w kopalni „Andaluzja”, 1982-1988 członek Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”; animator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 1985-1989 wiceprzewodniczący Bractwa Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego przy parafiach NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu. Od 1986 r. współzałożyciel, członek redakcji podziemnego pisma „Nasze Sprawy” w Piekarach Śląskich. Od marca 1988 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarności” w kopalni „Andaluzja”. 17-25 sierpnia 1988 r. uczestnik strajku tamże, członek Komitetu Strajkowego; zwolniony z pracy, poddany nadzorowi prokuratorskiemu; przywrócony po 3 miesiącach; członek Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”; 11-17 listopada 1988 r. uczestnik manifestacji, następnie głodówki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w intencji przywrócenia do pracy górników zwolnionych w wyniku sierpniowych strajków oraz ukarania winnych pobicia demonstrantów 11 listopada 1988 r. W lutym 1989 r. uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: